Delvist fritaget for grundskyld? Genansøg inden 31. oktober

Har du som ejer af en fredet bygning fået delvis fritagelse for grundskyld? Så bør du inden den 31. oktober 2020 søge om at få genoptaget sagen.

Foto: Colourbox
Tekst: Historiske Huse

Denne nyhed har særlig interesse for jer med en bygningsfredet ejendom, som har underskrevet den særlige bevaringsdeklaration og idag alene har delvis fritagelse for grundskyld.

Nedenfor har Historiske Huse lavet et notat. Essensen af notatet er, at det er vigtigt, at dem, der af den ene eller anden grund kun har fået delvis grundskyldsfritagelse, bør ansøge om genoptagelse af sagen inden den 31. oktober 2020. Hvis man får medhold, vil der også skulle tages stilling til, hvor mange år, man skal have den for meget betalte grundskyld tilbagebetalt. Efter den 31. oktober 2020 er denne rettighed fortabt.

Grundskyld skal bestemmes ud fra beregning – ikke skøn

I Historiske Huse er vi af den opfattelse, at det er vigtigt, at der nu anmodes om genoptagelse, fordi man ellers kan være med til at legitimere SKAT’s opfattelse af, at opgørelsen af haver og gårdspladsers størrelse omkring fredede bygninger beror på et skøn og flere uvedkommende faktorer – og ikke på en simpel kategorisering og arealberegning, som vi fastholder er udgangspunktet.

Erfaringen tilsiger, at det især er diskussionen om grundens, herunder havens størrelse, der har givet anledning til, at der ikke er givet fuld grundskyldsfritagelse. Men også spørgsmål om, hvis og hvor der på ejendommen findes bygninger, der ikke er fredet, kan volde problemer. Her har Historiske Huse en anden opfattelse, end den SKAT har udmeldt i det såkaldte “Styringssignal”.

I Historiske Huse anbefaler vi imidlertid, at man som ejer står fast på, at det ikke er op til SKAT at vurdere eller skønne om, hvor stor en del af fx. havearealerne, der kan opnås fritagelse for grundskyld. Men som sagt, hvis SKAT kan henvise til, at det allerede er kutyme fra andre afgørelser, at eksempelvis kun en del af en ejendommens have eller gårdsplads kan henregnes til den fredede bygning, bringes alle ejere i en dårlig forhandlingssituation.

Et principielt spørgsmål

Vi er opmærksom på, at den økonomiske fordel ved fritagelse for grundskyld kan være begrænset udenfor byerne. Ingen ved imidlertid, hvordan grundpriserne udvikler sig på landet, og derfor, om end ikke andet så af principielle grunde, mener vi, at man skal søge om genoptagelse, hvis man ikke har fuld grundskyldsfritagelse.

I notatet kan I sætte jer ind i den juridiske problemstilling, hvad Historiske Huses holdning er og benytte jer af det udkast til brev, I kan se nedenfor.

Man løber som ejer ikke nogen risiko ved at bede om genoptagelse og kan altid trække anmodningen om genoptagelse tilbage.

 

Hvordan finder jeg ud af, om jeg er delvist fritaget for grundskyld?

  • Hvis du har en vurderingsmeddelelse fra Vurderingsstyrelsen kan fritagelsen ses der.
  • Se på ejendomsskattebillet fra kommunen.
  • Gå til Skat.dk – Bolig og ejendomme – Vurdering og ejendomsværdiskat – Generelt – Grundskyld – hent ejendomsskattebillet.  Muligheden eksisterer ikke for alle kommuner.
  • Eller kontakt Borgerservice i din kommune.

 

NOTAT om styresignalet samt forslag til anmodning(PDF)

Skabelon for brev til Vurderingsstyrelsen (WORD)