Vi forsyner fortsat Danmark

COVID-19-tiltagene er foreløbigt forlænget til 13. april 2020. Mens store dele af Danmarks befolkning har lukket sig inde for at forhindre smittespredning, er Landbrug & Fødevarer i fuld sving for at sikre ordentlige vilkår for landbrugserhvervet på trods af den udfordrende situation.

Foto: Colourbox


Senest har en melding fra erhvervet om mangel på udenlandske landbrugspraktikanter ført til en anmodning fra Landbrug & Fødevarer, 3F og GLS-A om forlængelse af opholdsperioden, som er blevet imødekommet af Udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye.

Det er positivt, at politikerne lytter til de behov, vi i erhvervet giver udtryk for.

Jeg vil fortsat opfordre jer medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug til at skrive til mig på stoerrejordbrug@lf.dk, hvis I oplever problematikker, som endnu ikke adresseres af de nødpakker, som politikerne allerede har sat i værk, og som vi skal arbejde med i forhold til Landbrug & Fødevarers indsats for vores erhverv under corona-krisen.

Forsyninger
Restriktionerne forbundet med forhindring af spredning af coronasmitten påvirker produktion, distribution og markeder. Indtil videre har forsyningskæderne i landbrugs- og fødevaresektoren generelt fungeret uden større vanskeligheder.

Grovvareselskaberne melder, at de kan sikre forsyninger af foder, såsæd, gødning og planteværn. Der har været lidt bekymring for forsyning af økologisk proteinfoder, men indtil videre er der fundet løsninger.

Forarbejdning
I forarbejdningsleddet på mejerier, slagterier mv. har der været stærk fokus på at sikre en tilstrækkelig medarbejderstab i produktionen samt bemanding af kontrolfunktionerne fra fødevaremyndighederne. Det har indtil videre fungeret tilfredsstillende med et begrænset sygefravær og mulighed for at opretholde produktionsniveauet.

Udenlandsk arbejdskraft
Der har været særlig fokus på effekterne af grænserestriktionerne i forhold til de virksomheder, som er afhængig af udenlandsk arbejdskraft fra Tyskland og Polen. Foreløbig har en tæt dialog med udenlandske ambassader og virksomhederne sikret et ensartet informationsgrundlag, som har bidraget til mere tryghed hos medarbejderne, og produktionen kan køre videre uden større påvirkning.

Der er bekymring for bemandingen med udenlandsk arbejdskraft i takt med, at vi nærmer os påskedagene, hvor mange traditionelt besøger familie og kan blive berørt af karantæneregler i deres hjemlande.

Helt aktuelt har Tyskland nu lukket grænserne for sæson- og høstarbejdere fra ikke-Schengen lande, hvilket især omfatter Bulgarien og Rumænien. Det vil give store vanskeligheder for især frugt- og grøntproduktionen i store dele af Europa, og der arbejdes for en hurtig løsning.

Eksport
Eksporten fungerer fortsat tilfredsstillende. Der er en god efterspørgsel, og vanskelighederne med logistik og afregning fra kunder med anstrengt likviditet har indtil videre kunnet håndteres. Asien er gradvist på vej tilbage efter coronakrisen, og der opleves en positiv markedsudvikling. I EU har der været stærk fokus på at sikre varetransport over grænserne, og Kommissionen har nu etableret ”green lanes” for lastbiler, så vareforsyningen ikke sinkes unødigt.

Handel
Fødevaremarkederne er markant forandret som følge af nedlukningen af restauranter, caféer mv. Hele food service-segmentet er hårdt ramt, og virksomheder, som traditionelt har skullet sælge til denne del af markedet, har lidt store tab og måttet foretage en større omstilling af produktion og afsætning. Detailhandlen har omvendt øget efterspørgslen, så dem, der har kunnet omstille produktionen, har kunnet opretholde en stor del af omsætningen.

Vi forsyner fortsat Danmark
Det overordnede billede er således, at forsyningssituationen er velfungerende, at der er fundet gode løsninger på udfordringerne, men at der løbende skal være fokus på ændrede vilkår og restriktioner, som kan påvirke forsyningskæderne.

Du kan finde fakta og gode råd om coronavirus hos Landbrug & Fødevarer her

 

Hilsen Christina Ahlefeldt-Laurvig
Formand for Sektionen for Større Jordbrug