Debatmøder om ændrede krav til udsætning af fuglevildt

Dansk Skovforening, Sektionen for Større Jordbrug og Danmarks Jægerforbund inviterer til debatmøder om nye, skærpede krav for udsætning af gråænder og fasaner.

Foto: Colourbox

Forhandlingerne om reglerne for udsætning af gråænder afsluttes i løbet af foråret, og en evaluering af reglerne for udsætning af fasaner indledes snart.

Vi vil gerne invitere medlemmer, som udarbejder biotopplaner og udsætter fuglevildt, til et debatmøde om, hvordan vi sikrer fundamentet for fremtidens bæredygtige jagt på udsat fuglevildt.

Der afholdes fire regionale møder, hvor foreningernes repræsentanter i Vildtforvaltningsrådet vil komme med oplæg og give en status for forhandlingerne med henblik på en debat med medlemmerne.

31. marts 2020 kl. 14.00 på Lykkesholm
31. marts 2020 kl. 19.00 på Rohden Gods
15. april 2020 kl. 14.00 på Lyngbygaard
15. april 2020 kl. 19.00  på Pandebjerg Gods

Program:

1. Nye regler på vej for udsætning af gråænder.
Status for arbejdet i Vildtforvaltningsrådet: Hvilke ændringer kan forventes?

2. Regler for udsætning af fasaner. Fremtidens bæredygtige fasanjagt med eller uden import af rugeæg og fugle?

3. Krav til jagtlejeres udsætningsaktiviteter.

Møderne er forbeholdt medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug og Dansk Skovforening, og målgruppen er ejere og ansatte på ejendomme, der udarbejder biotopplaner og udsætter fuglevildt.

Tilmelding til møderne foretages senest 23/3 2020 til Ingelise Andersen i Dansk Skovforening på ia@skovforeningen.dk.