Barnløses mulighed for at overdrage virksomhed til søskende, niecer og nevøer

Politikerne havde glemt at tage højde for barnløses muligheder for at overdrage virksomhed til nærmeste pårørende

De var lige ved at blive glemt.

Det fremsatte lovforslag om generationsskiftevilkår ville betyde, at barnløse skulle betale en højere generationsskifteskat end virksomhedsejere med egne børn.

Større Jordbrug har i tæt parløb med Landbrug & Fødevarer kæmpet for, at barnløse, som vil virksomhedsoverdrage til søskende, niecer og nevøer, ligestilles med virksomhedsejere, som overdrager til egne børn. Med fælles indsats og ved at trække på gode relationer til politikere og beslutningsdeltagere opnåede vi det, vi ønskede. Med særlig indsats fra ordføreren fra Radikale Venstre lykkedes det at få skatteministeren til at fremsætte ændringsforslag, så barnløse sammenlignet med øvrige virksomhedsejere med børn ikke stilles ringere end før forhøjelsen af generationsskifteskatten.

Dette er et helt konkret eksempel på, at det nytter at stå sammen, og at du som medlem af Sektionen for Større Jordbrug også har indflydelse på de beslutninger, som tages på Christiansborg.

Ændringsforslaget er blevet endeligt vedtaget den 20. december 2019.

Du kan læse Landbrugsavisens artikel om sagen her https://landbrugsavisen.dk/%C3%A6ndring-skal-spare-s%C3%B8skendeb%C3%B8rn-k%C3%A6mperegning-ved-generationsskifte