Balanceregnskab er win-win for landmand og miljø

Siden 2009 har Sektionen for Større Jordbrug kæmpet for at balanceregnskaber skal blive et redskab på lige fod med efterafgrøder i kvælstofreguleringen.

Men hvad går det egentligt ud på? 

Simpel købmands-regning

Det handler om at holde fokus på sin kvælstofeffektivitet i marken. Altså hvor meget kvælstof høster jeg ved et givent input. Nogen kender det som en del af de grønne regnskaber, som var fremme for 10-15 år siden. Det var dengang noget besværligt, at der ikke var den fornødne teknologi til at registrere kvælstofindholdet i høstudbyttet. I dag findes en række teknologiske løsninger som gør, at man nemmere og mere sikkert kan få vished for den høstede mængde kvælstof.

Hvad får man egentligt ud af det?

Tankegangen er, at bliver mere bevist om effektiviteten på ens marker, og ad den vej optimere bedriften, ved at tildele den rette mængde kvælstof. Man kan altså spare omkostninger på gødnings-siden. Men en høj effektivitet betyder også et lavere tab af kvælstof fra marken. Derfor bør der også være mulighed for at belønne bedrifter med højere effektivitet end standard.

Eller sagt på en anden måde: Har man høstet hovedparten af kvælstofmængden i hovedafgrøder, så er der jo ikke behov for at etablere en efterafgrøde til at samle kvælstof op.

Vi så gerne, at man på samme måde som man har en pilotordning for præcisionsjordbrug med 20 bedrifter, som tester præcisionsjordbrug af som alternativ til efterafgrøder, også opretter en pilotordning for anvendelse af balanceregnskaber. 

Bliv klogere på årets Vinterseminar

Hvis du er interesseret i at høre mere om anvendelse af balanceregnskaber, har du muligheden for at høre om Knud-Erik Clausen fra Holtegaards erfaringer i gennem 15 år.

Du kan læse mere om indlæggene her

Husk tilmelding. Program og tilmeldingsformular til Årsmøde og Vinterseminar findes her.