Årsmøde med fokus på EU's landbrugspolitik og klimadagsordenen

Den 4. februar gæster medlem af Europa-parlamentet Morten Løkkegaard og direktør i Landbrug & Fødevarer Morten Høyer Større Jordbrugs Årsmøde.

Årsmødet fastlægger de overordnede rammer for Sektionens arbejde og fokuspunkter for det kommende år.

To af de forhold, som vi uundgåeligt kommer til at forholde os nærmere til er EU's landbrugspolitik, hvor den kommende reform skal besluttes politisk i 2019, samt dansk landbrugs udfordringer i forhold til klimadagsordenen.

Vi er derfor glade for at kunne præsentere følgende to indlæg ved dette årsmøde:    

  • Indlæg ved Medlem af Europa-Parlamentet Morten Løkkegaard om den kommende landbrugsreform og de politiske muligheder der er for at sikre en bæredygtig og intensiv fødevareproduktion i Danmark.  
  • Indlæg om Landbrug & Fødevares klimapolitik v. direktør Morten Høyer, Landbrug & Fødevarer

Husk tilmelding. Program og tilmeldingsformular til Årsmøde og Vinterseminar findes her.