Genvalg til Udvalget for Større Jordbrug

Årsmødet og Vinterseminar for Sektionen for Større Jordbrug blev afholdt med genvalg til Udvalget, som fortsætter arbejdet med at opnå forbedret forretningsbetingelser for de større jordbrug i 2019.

Det var to vellykkede dage med politiske drøftelser samt viden og inspiration til de større jordbrugsejendomme, som tirsdag eftermiddag sluttede i Middelfart. Mange deltagere har udtrykt stor tilfredshed med arrangementet, hvilket kun kan inspirere planlægningsarbejdet til næste år.

På Årsmødet modtog de opstillede kandidater genvalg, hvilket betyder, at Udvalget fortsætter med samme medlemmer som 2018. Formand Frederik Lüttichau og næstformand Christina Ahlefeldt-Laurvig fortsætter også som henholdsvis formand og næstformand.

Tak til alle deltagere for rigtig gode debatter og hyggeligt samvær!