Større Jordbrug kortlægger landbrugets bi-venner

I Sektionen for Større Jordbrug har man siden januar kortlagt de medlemmer som har tilmeldt sig L&F's bi-kampagne. Kortlægningen blev i tirsdag overdraget til L&F med henblik på, at alle medlemmer i L&F-familien kan indgå i kortlægning. Målet er øget synlighed om landmændenes indsats.

I Større Jordbrug startede vi denne kortlægning op, fordi vi synes, at det er vigtigt, at vi får fortalt vores omverden om det vi rent faktisk gør rundt omkring i landet på vores ejendomme i forhold til bierne og biodiversiteten i det hele taget. 

Blandt vores medlemmer er interessen stor, og mange gør flere tiltag for bierne, men vi er traditionelt ikke så gode til at fortælle vores omverden om det, og det bliver i stigende grad vigtigt. Jeg vil gerne takke alle som bakke op om vores initiativ. Vi har nu passeret 100 ejendomme i tilmeldinger, og der kommer stadig flere til i vores medlemskreds. Tilmelding her.  

Vi mener, at vi i landbruget skal skabe langt mere synlighed om alt det vi gør på landbrugsejendommene for bierne. Ikke fordi vi på nogen måde vil prale, men vi er nødt til på en konstruktiv måde at gå i rette med mange af de overskrifter vi møder i pressen om, at landbruget er skyld i alverdens dårligdomme

Det som er naturligt for os, som fx at lade gamle træ stå til bier og andre insekter, eller lade arealer stå brak, er langt fra det billede der tegnes af os af visse medier. Derfor skal vi være bedre til at fortælle de mange tiltag vi helt naturligt tager på vores ejendomme.

På kortet fremgår de ejendomme af vores medlemmer, som indtil videre har tilmeld sig bi-kampagnen. Download kortet her.

Frederik Lüttichau

Formand for Sektionen for Større Jordbrug