Nu skal vi vise, at vi tager ansvar

”Alle, som tager ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid, fortjener en regering, som gør det samme.” Sådan står der skrevet i Socialdemokratiets etårs plan for den grønne omstilling i Danmark. Og vi skal naturligvis tage ansvar i alle virksomheder, også i fødevareerhvervet. Derfor vil vi nu holde Mette Frederiksen op på, at en kommende regering også giver os mulighed for at tage ansvaret.

I Større Jordbrug vil vi gerne have mulighed for at sikre den miljømæssige bæredygtige produktion. Og det ligger os lige for at tage dette ansvar. Bæredygtigheden gælder dog også økonomisk. Når vi producerer, skal vores miljøpåvirkning og klimaaftryk minimeres, men det gør vi ikke ved at hæmme produktionen. Vi har brug for produktionsrammer, som understøtter de virksomheder, der kan producere mest effektivt til gavn for deres egen forretning og for miljøet.

I Landbrug & Fødevarer er der allerede blevet skabt en vision for klimaneutralitet i 2050, som spiller fint ind i en ny regerings politik på klimaområdet. Det er helt afgørende, at ejendomme, som tager ansvar og bidrager positivt til klimaindsatsen, godskrives denne indsats. Det vil vi i Større Jordbrug arbejde for.

På andre områder vil vi også byde os til. Det gælder eksempelvis på kvælstofområdet. Vi ønsker at holde fast i, at fødevareproduktionen ikke hæmmes af normsænkning eller krav om efterafgrøder, der gør, at man skal omlægge vintersæd til vårsæd. I Større Jordbrug har vi netop formuleret en vision for den målrettede regulering. Vi er først og fremmest nødt til at sikre os, at indsatskravene er fagligt velbegrundede, og den regulering, som måtte skulle ske på marken, skal belønne de bedrifter, som via en stærk planteproduktion minimerer tabet af kvælstof til omgivelserne. Her tror jeg ikke nødvendigvis, at vi er så langt fra hinanden – så længe vi viser, at vi tager ansvar.

Der, hvor vi kan se åbenlyse udfordringer, er på skatteområdet – især i forhold til bo- og gaveafgiften. Vi må erkende, at rød blok arbejder for at hæve afgiften til 15 procent igen. I Større Jordbrug vil vi selvfølgelig argumentere imod dette, idet dette netop ikke er økonomisk bæredygtigt.

Der vil for nogle være en åbning nu, og indtil de bebudede ændringer kommer, og vi vil i Sektionen arbejde for at holde vores medlemmer løbende orienteret herom.

Christina Ahlefeldt-Laurvig

Formand i Sektionen for Større Jordbrug

 

Foto: Torben Worsøe, LandbrugsAvisen