Arveafgiften spænder ben for klimaindsatsen

Der har under valgkampen været meget snak om arveafgiften. Jeg glæder mig over, at Martin Justesen (Soc.dem.) i dag i børsen udtaler, at arveafgiften rammer landbruget uheldigt. For som han selv blandt andet fremhæver, er det de yngre landmænd, der virkelig har gåpåmodet og visionerne til også at få ført nye ting igennem omkring f.eks. klima og bæredygtighed.

Foto: Colourbox

I Sektionen for Større Jordbrug vil vi fastholde disse synspunkter. For vi kan ikke både indfri forventningerne om klimaneutral planteproduktion uden at have den nødvendige kapital til at investere i ny teknologi. Vi vil meget gerne udvikle os, men det kræver økonomisk overskud, og det har vi ikke, hvis generationsskiftet skal være et kapitaldræn.

Derfor må de forventninger, som samfundet har til os, og de forventninger, vi har til os selv, afstemmes i forhold til vores økonomiske muligheder.

Personligt vil jeg arbejde for, at vi kan holde investeringsmulighederne i erhvervet og derved sikre, at vi som erhverv kan nå de ambitiøse klimamål. Denne dagsorden vil jeg arbejde for, at Landbrug & Fødevarer prioriterer meget højt i den kommende tid.

Christina Ahlefeldt-Laurvig

Formand i Sektionen for Større Jordbrug