Har du erfaringer med lodsejerinddragelse i forbindelse med Natura 2000-planlægningen?

Miljøstyrelsen gennemfører en evaluering af lodsejerinddragelsen i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000-planerne. I den forbindelse efterspørger Landbrug & Fødevarer konkrete indspil fra lodsejere, der har erfaringer fra planlægningen i 2014.

Miljømålsloven fastlægger, at der i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000-planerne skal ske en forudgående drøftelse med lodsejere, der har væsentlig interesse i planen.

Dette blev indført som noget nyt i loven i 2013 – og blev derfor for første gang indarbejdet som en del af planlægningen af 2. generation af Natura 2000-planerne, der trådte i kraft i 2016.

Processen med udarbejdelse af 3. generation af Natura 2000-planerne, der skal gælde fra 2022 til 2027, er ved at gå i gang, og derfor har Miljøstyrelsen efter gentagne opfordringer fra blandt andet Landbrug & Fødevarer igangsat en evaluering af den lodsejerinddragelse, der blev gennemført i 2014 forbindelse med udarbejdelsen af 2. generation af planer.

L&F har peget på utilstrækkelig inddragelse

Landbrug & Fødevarer har gentagne gange påpeget, at den gennemførte inddragelsesproces i 2014 på en række punkter var meget mangelfuld. Den overordnede kritik, der tidligere er blevet fremført, vil selvfølgelig blive gentaget i forbindelse med den igangværende evaluering, men Landbrug & Fødevarer vil også meget gerne høre om de konkrete lodsejererfaringer fra inddragelsesprocessen i dialogfasen i sidste planperiode.

Det fremgår af miljømålsloven, at der i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000-planerne skal ske inddragelse af lodsejere med væsentlige interesser forstået som:

•                            Lodsejere, der er eneejer af et Natura 2000-område

•                            Lodsejere, der ejer mere end 1/3 af et Natura 2000-område 

•                            Lodsejere med mere end 50 ha kortlagt natur og levesteder i et Natura 2000-område

•                            Lodsejere med mere end 100 hektar i et Natura 2000-område

 

Hvordan inddragelsen skal ske, er ikke fastlagt nærmere i loven, men Miljøstyrelsen har i et notat (se her) gennemgået de tiltag, der blev igangsat i dialogfasen i 2014. Dette omfattede blandt andet regionsvise møder og markvandringer, hvilket efter Landbrug & Fødevares opfattelse er meget langt fra den ønskede direkte dialog og inddragelse.

Miljøstyrelsen har nu med frist ultimo september bedt om kommentarer til lodsejerinddragelsen og vil især gerne høre:

  1. Hvad der var godt ved den inddragelsesproces, der blev gennemført i 2014
  2. Hvad der var dårligt ved inddragelsesprocessen i 2014
  3. Samt eventuelle forslag til forbedringer inden for lovens rammer.

 

Kontakt Landbrug & Fødevarer

Hvis du er en af de lodsejere som har været - eller som skulle have været - inddraget i Natura 2000-planlægingen, vil vi derfor meget gerne høre mere om dine erfaringer, så vi kan give helt konkrete indspil til Miljøstyrelsen.

 

Du kan kontakte chefkonsulent Karen Post, Landbrug & Fødevarer på enten telefon 33 39 46 52 eller mail kpo@lf.dk .

Vi hører meget gerne fra dig senest den 20. september 2019.