Nyhedsbreve 2019

Sektionen for Større Jordbrugs nyhedsbreve fra 2019

28.11.19

Kvælstofregulering: Erhvervet skal selv løse det

Den enkelte landmand har selv ansvaret for at opretholde en bæredygtig produktion, og vi kan ikke fortsætte med at skubbe indsatser og reduktionskrav rundt mellem hinanden. I Større Jordbrug mener vi, at alle skal have et balanceregnskab, som godtgør N-tabet på bedriften.
28.10.19

EU-betalinger skal belønne frontrunner

Sektionen for Større Jordbrug i Landbrugsavisen
28.10.19

Bliv medlem af Udvalget for Større Jordbrug

Gør en forskel i Sektionen for Større Jordbrug
16.10.19

Soil Award

The Land and Soil Management Award
04.09.19

Medlemsbrev oktober 2019 er på vej til din postkasse

Sektionen for Større Jordbrugs medlemsbrev er netop blevet sendt ud til alle medlemmer
25.10.19

Natura 2000 udpegningsgrundlag i høring

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne er i høring frem til 15. november. Vi opfordrer til, at du som lodsejer eller i din lokale forening går udpegningsgrundlaget på Miljøstyrelsens hjemmeside igennem.
04.09.19

Har du erfaringer med lodsejerinddragelse i forbindelse med Natura 2000-planlægningen?

Miljøstyrelsen gennemfører en evaluering af lodsejerinddragelsen i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000-planerne. I den forbindelse efterspørger Landbrug & Fødevarer konkrete indspil fra lodsejere, der har erfaringer fra planlægningen i 2014.
27.06.19

Ny ambitiøs grøn dagsorden og forøgelse af bo- og gaveafgiften

Aftalen mellem S, SF, EL og R faldt sent tirsdag aften på plads, og først i aftalen beskrives den kommende regerings målsætninger for ”en grøn og bæredygtig fremtid”. En række af de centrale punkter fra aftalen, som er særligt relevant for vores medlemskreds fremgår nedenfor.
11.06.19

Arveafgiften spænder ben for klimaindsatsen

Der har under valgkampen været meget snak om arveafgiften. Jeg glæder mig over, at Martin Justesen (Soc.dem.) i dag i børsen udtaler, at arveafgiften rammer landbruget uheldigt. For som han selv blandt andet fremhæver, er det de yngre landmænd, der virkelig har gåpåmodet og visionerne til også at få...
11.06.19

Nu skal vi vise, at vi tager ansvar

”Alle, som tager ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid, fortjener en regering, som gør det samme.” Sådan står der skrevet i Socialdemokratiets etårs plan for den grønne omstilling i Danmark. Og vi skal naturligvis tage ansvar i alle virksomheder, også i fødevareerhvervet. Derfor vil vi nu holde ...
29.05.19

Frederik Lüttichau stopper som formand i Sektionen for Større Jordbrug

Efter en periode på syv år som formand for Tolvmandssektionen og siden Sektionen for Større Jordbrug er tiden nu kommet til, at jeg skal dedikere min tid anderledes.
30.06.19

Nyt om virksomhedsmedlemskab

I Udvalget for Større Jordbrug har vi sat fokus på hvorledes vi kan fastholde vores politiske arbejde for bedre produktions- og forretningsmuligheder for vores primære medlemmer.
10.05.19

Problemer skal løses hvor problemer er

Kvælstofreguleringen i dansk landbrug er gennemført gammeldags. Og den var ikke gået i byggebranchen eller transportsektoren. Men i landbruget slipper Landbrugsstyrelsen stadig afsted med at give alle landmænd samme miljøkrav uanset deres miljøprofil. I Større Jordbrug er vi klar med en vision for k...
26.04.19

Sammen om at hjælpe viben

Hen over påskeugen lancerede Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Ornitologisk Forening en fælles kampagne med anbefalinger til, hvordan man som landmand kan gøre en forskel for viben. Kampagnen kommer med en række anbefalinger til vibevenlig drift.
12.04.19

Større Jordbrug kortlægger landbrugets bi-venner

I Sektionen for Større Jordbrug har man siden januar kortlagt de medlemmer som har tilmeldt sig L&F's bi-kampagne. Kortlægningen blev i tirsdag overdraget til L&F med henblik på, at alle medlemmer i L&F-familien kan indgå i kortlægning. Målet er øget synlighed om landmændenes indsats.
02.04.19

BNBO-aftale mangler erstatningsgaranti

I BNBO-aftalen, hvor man politisk ønsker at friholde boringsnære områder fra anvendelse af pesticider, er erstatningsudmålingen helt afgørende. Og en række forhold i den politiske aftale trænger til klare præciseringer, så man som ejer kan støtte ret på, at man opnår fuld erstatning, lyder det fra F...
01.04.19

Herregårdenes Dag (den 18. august 2019) markedsføres nationalt

Slå dørene op for publikum den 3. søndag i august. Du kan tilbyde f.eks. åbent hus/have, rundvisninger, produktpræsentation, fødevaresalg, overnatning, spisning, udstilling, messe, marked el.lign. Kun fantasien sætter grænser!
15.03.19

Nej til den snigende erstatningsfrie regulering

Dette budskab – og respekt for at jorden skal aflønne ejeren uanset om det er vinterhvede eller urørt egekrat – var blandt de klare anbefalinger fra Større Jordbrug til ELO, der samlede input til en rapport, som præsenteres i EU-parlamentet.
07.03.19

Tilmeld dig som bivenlig og kom med på kortet

De første SSJ-medlemmer er allerede tilmeldt som du kan se på kortet. Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage. (Opdateret kort af 28. marts 2019)
07.03.19

Når ytringsfriheden misbruges

Fakultetsdirektør Henrik Zobbe ved KU er enig i, at universitetsansatte skal have en faglig indsigt at byde ind med, hvis man skal udtale sig som for eksempel ”professor”.
18.02.19

Berlingske Tidende forvrænger billedet. De gør det bevidst og det gør ondt.

Med forvrængede regnestykker beskyldes landbruget for ikke at levere på de aftaler, man har indgået. Hvad er Berlingskes ærinde? Har de journalister, der laver arbejdet, haft en dårlig barndom på landet? Eller er det en kamp om 10.000 læsere i Nordsjælland? Det er i hvert fald ikke en rimelig dæknin...
14.02.19

Naturtiltag på vores ejendomme skal gøres mere synlige

11.02.19

Minivådområder - send dit eksempel ind

I weekenden kom Berlingske som bekendt med en overskrift om at landbrugets indsats har været alt for lille. Det må ikke stå uimodsagt! Vi er igang - og vi fortsætter!
07.02.19

Genvalg til Udvalget for Større Jordbrug

Årsmødet og Vinterseminar for Sektionen for Større Jordbrug blev afholdt med genvalg til Udvalget, som fortsætter arbejdet med at opnå forbedret forretningsbetingelser for de større jordbrug i 2019.
29.01.19

Udgifter til vedligeholdelse og drift af lokaler i fredede bygninger

- kender du praksis for momsfradrag? Læs mere om under hvilke omstændigheder Skattestyrelsen anerkender fradrag for moms af vedligeholdelses- og driftsudgifter.
21.01.19

Årsmøde med fokus på EU's landbrugspolitik og klimadagsordenen

Den 4. februar gæster medlem af Europa-parlamentet Morten Løkkegaard og direktør i Landbrug & Fødevarer Morten Høyer Større Jordbrugs Årsmøde.
21.01.19

Har du tomme driftsbygninger? - Få inspiration til udvikling af din ejendom

Konsulenter kan ikke aktivere dine tomme bygninger, men det kan du med din passion og viden – og en smule hjælp fra din konsulent.
16.01.19

Balanceregnskab er win-win for landmand og miljø

Siden 2009 har Sektionen for Større Jordbrug kæmpet for at balanceregnskaber skal blive et redskab på lige fod med efterafgrøder i kvælstofreguleringen.
14.01.19

BNBO-indgreb mangler faglighed

I fredags kom den politiske aftale, hvor et bredt flertal i Folketinget besluttede, at det skal være slut med anvendelse af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
14.01.19

Inger Mikkelsen går på pension

Efter 45 år i landbrugets tjeneste er det nu tid til at sige farvel til en yderst erfaren, trofast og vellidt kompetent medarbejder.
14.01.19

Tilfredshed med at intentionerne i drikkevandsaftale følger grundloven om fuld erstatning

I fredags kom en ny aftale vedr. beskyttelse af grundvandsboringer i hus på Christiansborg. Selvom vi ud fra en faglig betragtning er nok så uenige i behovet, så er vi meget tilfredse med, at man som lodsejer i princippet opnår ”fuld erstatning på markedsvilkår”, som det fremgår af den politiske aft...
07.01.19

Vinterseminar med flere vinkler

Ved dette års Vinterseminar har vi inkluderet to specifikke spor med hvert sit faglige fokus.
20.12.19

Barnløses mulighed for at overdrage virksomhed til søskende, niecer og nevøer

Politikerne havde glemt at tage højde for barnløses muligheder for at overdrage virksomhed til nærmeste pårørende