De 7 synder giver frugt - andre presfaktorer end kvælstof undersøges nu

Hvis vi bare går få år tilbage, var der ikke mange som kunne forestile sig, at Miljøstyrelse ville arbejde seriøst med andre faktorers betydning for det marine miljøs tilstand, end kvælstof. Derfor er det også et stort retningskifte vi er vidne til, med søsættelsen af et nyt projekt, der netop har til formål at undersøge dette.

Som bekendt fik de 7 synder rystet fagligheden ved de nuværende danske kvælstofmodeller så meget, at ministeren meldte ud, at et retningskifte var nødvendigt. Uanset hvilken partifarve man hører til, så er det svært at sidde L&Fs kritik overhørig.

En af de 7 synder er behov for at inddrage andre presfaktorers betydning for vandmiljøet end kvælstof. L&F og NIVA Danmark fik udarbejdet en rapport som slog fast, at der er andre betydende faktorer for det marine miljø end kvælstof. Det vakte gehør politisk, og har nu ført til, at ministeren vil undersøge det nærmere.

Alt for længe har der været et ensidigt fokus på kvælstof i Miljøstyrelsen – muligvis fordi det kunne forskningsinstitutterne regne på (med et hav af forsimplinger og store usikkerheder), og det kunne oversættes til krav overfor nogen (endda en begrænset population i kongeriget); nemlig landmændene. Og endda helt uden at opgøre konsekvensen af de beregnede krav! – Og vupti: Miljøstyrelsen sætte flueben ved en plan for opnåelse af god økologisk tilstand i det marine miljø i Danmark. - Men så simpelt er det ikke!

Nu tvinger et nyt projekt Miljøstyrelsen til at tænke bredere end kvælstof alene. De skal nemlig sammen med DTU Aqua undersøger, hvordan fiskeri, invasive arter og mikroplast påvirker tilstanden i vandmiljøet.

Projektet er en vigtig brik i udviklingen af et styrket fagligt grundlag for de næste vandområdeplaner, og det hilser vi i Større Jordbrug meget velkomment. Vi glæder os over, at der er flere lignende projekter undervejs som samler op på de 7 synders kritik.

Vi skal have det hele med, og det skal undersøges seriøst således, at resultaterne også kan indgå i fastsættelsen af indsatskrav fremadrettet.