Nyhedsbreve 2018

21.12.18

Glædelig jul

Sektionen for Større Jordbrug ønsker sine medlemmer og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår. På gensyn på Sektionens Årsmøde og Vinterseminar 2019.
04.12.18

Invitation til Sektionen for Større Jordbrugs Årsmøde

Kom og deltag i debatten om hvorledes vi skaber rum for, at vi kan drive forretning i landbrugserhvervet i fremtiden!
20.12.19

Opfordring: Nu er muligheden her for at få dine små vandløb ud af vandplanerne

Der er flere vandløb, der ikke burde være med i vandplanerne. En høring er netop gået i gang, hvor du kan gøre indsigelse for vandløb på din jord. Vi guider dig her.

Samfundskrav om ekstra grundvandsbeskyttelse kræver fuld erstatning

På det seneste har der været en del debat i medierne og ikke mindst på Christiansborg om beskyttelse af vores grundvand. En debat, som desværre ikke tager udgangspunkt i fagligheden, men bygger på følelser.
04.12.18

Forespørgsel på lagerplads

Ligger du inde med lagerplads på ca. 4.000 m2? Så er nedenstående forespørgsel måske noget for dig?
04.12.18

Åbningstema på vinterseminar: Naturbeskyttelse i agerlandet

04.12.18

Program for vinterseminar 2019 er klar

Større Jordbrugs Vinterseminar afholdes den 4. og 5. februar 2019
01.11.18

Vi mister ti-tusindvis af kroner på den nye CAP-reform

Støt op i vores kamp mod capping og omfordeling af EU-midlerne - Det rammer også dig!
01.11.18

Større Jordbrugs kamp i Bruxelles for en fair CAP2020

I torsdags kom Udvalget for Større Jordbrug hjem fra en tre-dags tur til Bruxelles med det formål at arbejde for en at undgå capping og omfordeling af EU's betalinger til landmanden.
29.10.18

Den grønne bølge har bidt sig fast i EU

Dyrevelfærd, økologi og ”small is beautiful” er dagsordener, som præger landbrugsdebatten i EU. Det er bevægelser, som har bidt sig fast i beslutningstagere, og som vi er nødt til at forholde os til. Det var ét af de mange indtryk vi fik med fra turen til Bruxelles sidste uge.
21.10.18

Selvfølgelig skal EU belønne bedrifter, der leverer mere biodiversitet end andre

I det nye udspil til CAP 2020 beskriver EU-kommissionen en mulighed for, at bedrifter kan modtage en forøget kompensation, hvis der etableres flere natur-, miljø- og klimatiltag, end basiskravet kræver, f.eks. ved etablering af naturbiotoper. Det vil gavne rigtig mange af vores medlemmer.
17.10.18

Frederik Lüttichau stiller op til viceformandspost i L&F

Sektionen for Større Jordbrugs formand, Frederik Lüttichau, har valgt at stille op til viceformandsposten i L&F efter Lars Hvidtfeldts annoncerede afgang.
10.10.18

Ingen logik hvis EU differentierer midler til landbrug pga. størrelse

Da de grundlæggende EU-krav om grønne aktiviteter på bedrifterne pålægges pr. ha skal de kompenserende midler selvfølgelig også fordeles pr ha. Men EU-kommissionen lægger op til, at betalingen differentieres på baggrund af bedriftens størrelse. Større Jordbrug mener, at det er en helt uacceptabel di...

EU’s midler skal kompensere i forhold til miljø- og naturaktiviteten på bedriften

Udvalget for Større Jordbrug tager d. 23. oktober til Bruxelles. Her skal vi bl.a. mødes med Phil Hogans kabinet om CAP-2020. Overordnet set mener vi, at tiden nu er rykket fra, at man kan tale om en egentlig landbrugsstøtte. I dag afhænger midlerne fra EU bl.a. ud fra om man opfylder de grønne krav...
04.10.18

Tak for et succesfuld medlemsmøde på Sparresholm Gods

En masse inspiration til anvendelse af fredede og bevaringsværdige funktionstømte bygninger, et respektfuldt indblik i historien på Sparresholm Gods og dets genopbygning, masser af netværk og godt selskab, og ikke mindst hul igennem til Kulturministeren i forhold til vores budskaber.
01.10.18

Formanden for Større Jordbrug ny repræsentant for L&F i Vildtforvaltningsrådet

Frederik Lüttichau afløser Lars Hvidtfeldt som en af Landbrug & Fødevares to repræsentanter i Vildtforvaltningsrådet.
28.09.18

Uansvarlig tørkepakke

Ingen reel økonomisk støtte til dansk planteproduktion. Mens vores konkurrenter i nabolandene i forvejen ikke belemres med jordskatter eller pesticidafgifter, opnår de reelle økonomiske hjælpepakker, når naturkatastrofer rammer som tørken i 2018. Det er uansvarligt af den danske regering!
27.09.18

Lars Hvidtfeldt stopper som viceformand i L&F

Lars Hvidtfeldt genopstiller ikke til posten som viceformand ved årets delegeretmøde. Efter seks år som viceformand i Landbrug & Fødevarer, har Lars Hvidtfeldt valgt ikke at genopstille ved årets delegeretmøde i november.
18.09.18

Send os billede af dine funktionstømte bygninger til præsentation ved ministermøde

Den 3. oktober har vi som bekendt medlemsmøde på Sparresholm Gods om hvorledes vi kan opnå forbederede muligheder for restaurering og vedligehold på funktionstømte bygninger. Vi har inviteret ministeren og vil meget gerne vise hende eksempler på bygninger, der har mistet deres funktion og som er svæ...
14.09.18

Ny kontingentmodel på vej i L&F

Primærbestyrelsen har besluttet, at der fra den 1. januar 2020 skal gælde en ny kontingentmodel for L&F-medlemmer. Modellen betyder, at kontingentet fra 2020 bliver produktionsafhængigt. I dag er kontingentmodellen baseret på omsætning. Konkret indebærer den nye kontingentmodel, at der skal betales ...
06.09.18

Bygningsbevarelse og anvendelse går hånd i hånd

En bæredygtig bevarelse af bygningskulturen på de større ejendomme på landet kræver, at man kan opnå en meningsfuld anvendelse af bygningerne.
04.09.18

Hensynsfuld og høflig optræden er et must ved kontrolbesøg

Der er i disse dage en livlig debat om kontrolbesøg og ejerens rettigheder i forbindelse hermed. Opmærksomhed på reglerne er godt, for der er mange af os, som har oplevet helt urimelige kontrolbesøg – mest af alt fordi der har været en mangel på respekt for vores ejendom og den virksomhed, som vi ud...
07.08.18

Medlemsmøde på Sparresholm Gods med kulturminister Mette Bock

Vi sætter på dette medlemsmøde fokus på udviklingen af privatejede fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor tiden er løbet fra deres oprindelige funktion. Mange steder søger ejeren, at få udviklet ejendommen på en meningsfuld måde med respekt for bygningernes kulturmæssige værdi. Vi sætter fokus ...
07.08.18

Landsformandsmøde om tørkesituationen

På torsdag er der ekstraordinært landsformandsmøde på Axelborg. Mødets dagsorden er tørken og dens konsekvenser for landbruget. Der tales i landbrugskredse om krisehjælp oven på en rigtig dårlig høst mange steder. Mange befinder sig i år i en økonomisk og likviditetsmæssig meget svær situation. På b...
20.07.18

Ny portal for promovering af oplevelsesmuligheder på historiske huse

Er din ejendom åben for offentligheden? Og ønsker du at promovere de oplevelsesmuligheder, som du tilbyder? Så er portalen ”The Danish Club” måske noget for dig!
20.07.18

Medlemsmøde på Sparresholm Gods

16.07.18

Dårlig høst i vente for mange

Det er ikke kun tørken, som skaber dårlig forretning for landbruget – Christiansborg bærer også et ansvar for dansk planteavls indtjeningsmuligheder
01.06.19

EU-Kommissionen vil skære i støtten til de store bedrifter

Kommissionen er i dag kommet med deres udspil til indholdet i den kommende reformperiode fra 2020. Det ligger klart, at der er færre penge på budgettet. Kommissionen mener bl.a., at de store bedrifter skal holde for, til fordel for en styrkelse de mindre bedrifter. Det er fuldstændig uacceptabelt, o...
04.05.18

En ny marksprøjte virker over dobbelt så godt som pesticidafgiften

I Sektionen for Større Jordbrug har vi valgt at bruge ressourcer på at få alternativerne til pesticidafgiften frem i lyset til beslutningstagerne.
03.05.18

Uacceptabelt med EU-krav om støttelofter

EU-Kommissionen fremlagde i går sit udspil for den kommende reformperiode fra 2021 til 2027. Udspillet indeholder krav om støttelofter på hektarstøtten.
13.04.19

Tilmeldingsfrist til medlemsmøde på Rosenfeldt Gods d. 19. april i dag

Torsdag d. 19. april afholder Sektionen for Større Jordbrug medlemsmøde på Rosenfeldt Gods med Peter og Tinna Tillisch som værter. På mødet deltager miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. HUSK: Tilmeldingsfrist i dag.
06.04.18

Husk tilmelding til medlemsmøde på Rosenfeldt Gods d. 19. april

Torsdag d. 19. april afholder Sektionen for Større Jordbrug medlemsmøde på Rosenfeldt Gods med Peter og Tinna Tillisch som værter. På mødet deltager miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
06.04.18

Invitation til møde om udsætningsforliget og biotopplaner

Bæredygtig Jagt inviterer den 9. maj til dialogmøde om udsætningsforliget og de nye biotopplanregler.
28.03.18

Arbejdet i naturrådene er gået for vidt

Større Jordbrug: Vi vil ikke tegne streger på anden mands ejendom
27.03.18

Mød Esben Lunde Larsen på Rosenfeldt Gods d. 19. april

Torsdag d. 19. april afholder Sektionen for Større Jordbrug medlemsmøde på Rosenfeldt Gods med Peter og Tinna Tillisch som værter. På mødet deltager miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
13.03.18

Ændring af frist for anmeldelse af biotopplaner

Grundet systemændring forventes biotopplansystemet til anmeldelse af biotopplaner tilgængeligt d. 1. maj 2018. I den anledning er anmeldelsesfristen udskudt til den 1. juni 2018.

Biotopplanvejledningen er offentliggjort

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort den nye vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns. Vejledningen beskriver blandt andet de ændringer, der blev foretaget i biotopplanordningen som opfølgning på Vildtforvaltningsrådets forlig fra sommeren 2017.
13.03.18

Medlemsmøde på Rosenfeldt Gods d. 19. april

Torsdag d. 19. april afholder Sektionen for Større Jordbrug medlemsmøde på Rosenfeldt Gods med Peter og Tinna Tillisch som værter. På mødet deltager miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
13.03.19

De 7 synder giver frugt - andre presfaktorer end kvælstof undersøges nu

Hvis vi bare går få år tilbage, var der ikke mange som kunne forestile sig, at Miljøstyrelse ville arbejde seriøst med andre faktorers betydning for det marine miljøs tilstand, end kvælstof. Derfor er det også et stort retningskifte vi er vidne til, med søsættelsen af et nyt projekt, der netop har t...
07.03.18

Politisk arbejde og BL-retssag giver samlet maksimalt pres

Den sidste tid har der været en del debat i pressen i forhold til om L&F bør bakke op om (bi-intervenere) et element i BL's retssag vedr. manglende konsekvensanalyser af vandplanernes økonomiske betydning for landbrugserhvervets dræning og afvanding.
01.03.18

Tilmeldingsfrist til temadag om generationsskifte i morgen

Vi er meget tilfredse med den foreløbige tilmelding til vores temadag om generationsskifte med fokus på det nye ejendomsvurderingssystem. Det vidner om, at der er et stort behov for konkret viden om emnet blandt vores medlemmer. Du kan stadig nå at tilmelde dig. Fristen for tilmelding er i morgen fr...
28.02.18

IFRO-analyse af pesticidafgift ser bort fra prisfølsomheden - uacceptabelt forskningsarbejde!

Af Frederik Lüttichau: Det er som gift i den videre debat når IFRO udkommer med en analyse af pesticidafgiften, som ser helt bort fra prisfølsomheden på pesticidafgifter. Og dette skal ses i lyset af, at et internationalt studie fra 2017 slår fast, at prisfølsomheden er ekstrem lav - 6-8 pct under d...
23.02.18

Derfor kan pesticidafgiften trygt afskaffes

Et nyt internationalt studie slår fast, at pesticidafgiften alene nedsætter forbruget med 6-8 pct. De nyeste sprøjteteknologier nedsætter forbruget med 30 pct. I Sektionen for Større Jordbrug mener vi, at budskabet er klart: Afskaf afgiften til fordel for anvendelse af nyeste teknologi!
20.02.18

Forslag om nye KO-krav er klar overimplementering

Et forslag om at udvide en række krydsoverensstemmelseskrav til også at gælde uden for Natura 2000 områderne er klar overimplementering. L&F afsendte tirsdag et meget kritisk høringssvar og er i dialog med Landbrugsstyrelsen for at sikre en mere hensigtsmæssig implementering af EU-kommissionen krav.
19.02.19

Husk at tilmelde dig til temadag om generationsskifte

Tilmeldingsfristen er 2. marts for Større Jordbrugs temadag om generationsskifte med fokus på den nye ejendomsvurderingssystem. Temadagen er gratis og forbeholdt Sektionen for Større Jordbrugs medlemmer.
05.02.19

Temadag: generationsskifte af større familieejede jordbrug

Temadag om generationsskifte af større familieejede jordbrug - med fokus på det nye ejendomsvurderingssystem
02.02.19

Frist for ordning om præcisionsjordbrug 8. februar

HUSK: Landbrugsstyrelsens pilotprojektordning om præcisionslandbrug har tilmeldingsfrist 8. februar.
15.01.19

Sådan ser det nye Udvalg for Større Jordbrug ud

På Årsmødet i mandags var der valg til 5 udvalgsposter. Anita Halbye og Christina Hage blev begge valgt som nye ansigter til Udvalget for Større Jordbrug ved sektionens årsmøde.
15.01.19

Pesticidafgiften ændrer ikke adfærd hos landmænd

På foranledning af Sektionen for Større Jordbrug har L&F fortaget en analyse af de økonomiske konsekvenser af en afskaffelse af pesticidafgiften. Et nyt internationalt studie slår samtidig fast at pesticidafgiften har en ringe effekt på forbruget.
12.01.18

SIDSTE CHANCE for tilmelding til Årsmøde/Vinterseminar i dag

Husk at tilmelde dig til Årsmøde og Vinterseminar ved Middelfart 29. og 30. januar. I dag er sidste chance.
12.01.18

Tilmeldingsfrist til Årsmøde/Vinterseminar på mandag

09.01.18

Nye regler for udsætning er en realitet!

De nye regler, der fastholder den hidtidige mulighed for udsætning og samtidig øger antallet af fugle til maksimalt 12 pr. ha, er resultatet af en lang og målrettet indsats. Større Jordbrug er med i maskinrummet i forbindelse med udmøntning af Vildtforvaltningsrådets forlig i bekendtgørelse og vejle...
08.01.18

Hvad vælger du - Præcisionsjordbrug eller efterafgrøder?

Landbrugsstyrelsen har netop lanceret en ny pilotprojektordning om præcisionslandbrug. De 20 landmænd, der vil indgå i ordningen, får mulighed for at anvende præcisionslandbrug som alternativ til pligtige efterafgrøder. Frist for ansøgning til ordningen er 8. februar.
04.01.18

Mandag d. 15. januar er der tilmeldingsfrist til Årsmøde og Vinterseminar ved Middelfart 29. og 30. januar.

Mandag d. 15. januar er der tilmeldingsfrist til Årsmøde og Vinterseminar ved Middelfart 29. og 30. januar.