Husk at anmelde udsætning af gråænder

Senest en uge efter udsætning af gråænder skal udsætningen anmeldes til Miljøstyrelsen. I 2018 blev det lovpligtigt ikke kun at anmelde udsætning af voksne gråænder, men også af ællinger.

Siden har der været overraskende få anmeldelser af udsætninger. Men det er vigtigt, at du husker at anmelde til Miljøstyrelsen, både når du udsætter gråænder og ællinger.

Landbrug & Fødevarer indgår i forhandlinger om udsætning af gråænder, og et godt resultat af disse forhandlinger er afhængig af, at der foreligger de rigtige data af omfanget af andeudsætninger.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du orientere dig om, hvordan du foretager anmeldelsen, som skal ske digitalt på virk.dk eller borger.dk. Du kan også læse om reglerne for udsætning af vildt i §14 i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.