Tilskud til rabat for slotte og herregårde

Se overblik over genopretningspakken, hvor også slotte og herregårde får mulighed for refusion for 50 % af prisen på aktiviteter, hvortil der løses entrébillet med 50 % rabat i skolernes sommerferie i år.

Politisk enighed om at kickstarte forbrugsfesten

Foto: Tuala Hjarnø for Landbrug & Fødevarer

Puljen til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter er oprettet som følge af Covid-19-situationen. Du kan læse om ansøgning af puljemidlerne hos Slots- og kulturstyrelsen her.

Den 15. juni blev regeringen og et flertal af Folketingets partier enige om at udfase hjælpepakkerne (Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer). Samtidig er der indgået aftale om en omfattende genopretningspakke for at sætte skub i dansk økonomi.

Du kan se aftaleteksten her.

Den politiske aftale gengives i hovedtræk i det følgende.

Udfasning af hjælpepakker
Landbrug & Fødevarer har generelt fulgt udviklingen og behovene hos medlemmerne under COVID-19 forløbet. Landbrug & Fødevarer har arbejdet for at forbedre vilkårene for produktioner med let fordærvelige varer, herunder underleverandører til restaurationsbranchen. Til den mere tekniske side, har Landbrug & Fødevarer arbejdet for pakkernes øgede fleksibilitet. Det gælder særligt i forhold til kompensationsordningen for faste omkostninger. Der henvises til nyhedsbrevet af 23. april 2020. I dialog med medlemmerne er der tilsvarende anvendt en del  ressourcer på at vurdere, hvor der har været behov for at gøre en politisk indsats i forhold til timing, selskabsstrukturer mv. Nu er Danmark gudskelov ved at åbne igen.

Udfasning af kompensationsordningen for faste omkostninger
Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører med dens udløb den 8. juli.

Der etableres i forlængelse af ekspertgruppens anbefalinger en ny målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning
 • Ordningen vil gælde i perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020. Herefter ophører ordningen.

Udfasning af kompensationsordningen for selvstændige
Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. forlænges til og med den 8. august. Ordningerne ophører herefter endeligt. 

Udfasning af lønkompensationsordningen
Aftalepartierne har noteret sig aftalen mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter om en gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning. 

Den gældende lønkompensationsordning blev forlænget den 8. juni 2020, og ordningen udløber den 29. august 2020. For virksomheder, der er tvangslukket i henhold til en bekendtgørelse, vil lønkompensationsordningen fortsætte frem til tvangslukningen ophæves. 

Låne- og garantiordningerne
Som led i hjælpepakkerne blev der etableret fire garantiordninger, der yder statsgaranti for blandt andet pengeinstitutters udlån til danske virksomheder.

Ansøgningsfristen på garantiordningerne forlænges til ultimo 2020. Samtidig forhøjes garantiprocenten i garantiordningerne til 80 pct.

Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms
Partierne er enige om at stemme for de fremlagte lovforslag om en mere lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.

Stimuli-initiativer

 • Feriepenge: Udbetaling af indefrosne feriepenge optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020, svarende til op til 3 ugers ferie.
 • Engangstilskud: Skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere, f.eks. studerende og kontanthjælpsmodtagere.
 • Forhøjet fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger: Midlertidigt forhøjet fradrag for virksomheder forsknings- og udviklingsomkostninger fra 110 pct. til 130 pct. i 2020 og 2021 (loft på 50 mio. kr.).
 • ”Sommerpakke”: Den 19. juni blev regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet enige om anvendelsen af de 700 mio. kr., der var afsat til en sommerpakke. Med aftalen bliver det billigere at tage toget rundt i landet, bundfradraget hæves midlertidigt fra 41.800 kr. til 60.000 kr. ved udlejning af sommerhuse, der give rabat på kultur, forening- og idrætsaktiviteter, og de ældre gives mulighed for at lave sommeraktiviteter gratis.
 • Luftfartspakke: Med henblik på at genstarte luftfarten er der i skrivende stund den 25. juni 2020 indgået aftale om at afsætte op til 260 mio. kr. til at støtte dansk luftfart fra den 1. august 2020. I aftalen afsættes 135 millioner kroner til at støtte indenrigsruterne i 2020. Midlerne skal bruges til at sikre, at der er et fuldt indenrigsrutenetværk resten af året. For flyselskaberne betyder det, at de kan få dækket deres tab i en opstartsperiode, hvor der er færre passagere end normalt. Der afsættes også 25 millioner kroner til klimabidrag samt 90 millioner kroner til at sætte lufthavnstaksten ned i de danske lufthavne.
 • Rejsebranchen: Det er en del af aftalen, at der skal følges op på hidtidige hjælpepakker for rejsebranchen, pga. Udenrigsministeriets rejserestriktioner.

Eksportinitiativer og rekapitalisering

 • Rekapitalisering af store danske virksomheder: Der afsættes 10 mia. kr. til stiftelse af en statslig fond, som har til formål at bidrage til at rekapitalisere danske virksomheder. Fonden skal være med til at styrke kapitalgrundlaget i større, samfundsbærende, danske virksomheder, der ikke har normale finansieringsmuligheder.
 • Eksportpakke: Der afsættes 500 mio. kr. i 2020 til en eksportpakke, herunder til opfølgning på genstartsteams.
 • Genstartsfond i regi af Vækstfonden: Der oprettes en genstartsfond i regi af Vækstfonden på 3 mia. kr. Fonden skal sikre solvens i ellers sunde virksomheder, der har brug for tålmodig kapital.