Derfor er det vigtigt at få styr på dine pesticider – og så nemt kan det gøres

Igennem flere år har Landbrugsstyrelsens årlige kontrolresultat over opbevaring og brug af pesticider på landbrugsbedrifter været en hårrejsende publikation. Samlet set er der overtrædelser i en tredjedel af kontrollerne, hvilket er et helt uhørt højt tal.

Af formand for Sektionen for Større Jordbrug, Christina Ahlefeldt-Laurvig
Foto: Niels Hougaard for Landbrug & Fødevarer

Det skaber mistillid i politiske kredse til, at vi som erhverv er vores opgave voksen. Det giver næring til ønsket om mere kontrol og strammere regler. Intet af dette har vi behov for i en fortsat følsom debat om pesticider. Derfor er det blevet tid til at smøge ærmerne op og gå kemirummene efter, hvis du ikke allerede har gjort det.

Der er forskellige typer af overtrædelser i kontrollen af pesticider.

Forbudte sprøjtemidler med godkendte aktivstoffer
En stor del af overtrædelserne vedrører sprøjtemidler, som nu er forbudte, men hvor aktivstoffet stadig er godkendt. Typisk er der kommet et nyt registreringsnummer, fx når et middel skifter ejer. Man kan godt argumentere for, at her har vi at gøre med en overtrædelse i petitesseomfang, men sådan fungerer jura ikke. Der er to kategorier - forbudt eller godkendt. Og sådan er det nødt til at være, for ellers bliver der for meget usikkerhed om retsstillingen, og det er ikke til vores fordel. Det skal ikke være op til en kontrollør at afgøre, om det er en overtrædelse eller ej.

Udenlandske midler
I 2 pct. af kontrollerne af kemirummene er der fundet udenlandske midler. Det er midler, som er købt ulovligt, bragt til landet ulovligt, opbevaret ulovligt, og man må formode også skal anvendes ulovligt. De sprøjtemidler, som er godkendt til Danmark, har undergået en af verdens mest strenge godkendelsessystemer netop for at minimere risikoen for udvaskning til grundvandet. Resultatet af massescreeningen af pesticider i grundvandet har desværre bekræftet, at der aktivt bruges ulovlige udenlandske midler i dansk landbrug. Det er sørgeligt, at vi i dansk landbrug er nået dertil. De få skader de mange, som rent faktisk godt kan holde sig til de godkendte midler, som må sælges i Danmark.

Vores mål i Sektionen for Større Jordbrug er en folkelig og politisk accept af pesticider brugt forsvarligt og efter gældende regler. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi får ryddet op i kemirummet.

I Sektionen for Større Jordbrug opfordrer vi til, at vores medlemmer bakker op om Landbrug & Fødevarers kampagne om oprydning i kemirummet. I Større Jordbrug har vi en filosofi om at vise vejen frem, og det skal vi også her. Dette vil samtidig bidrage til at fremme diskussionen om de mærkesager, sektionen har på pesticidområdet.

Så nemt kan det gøres

Det er blevet nemt at få styr på dine pesticider:

Fx med KemiTjek fra SEGES kan du scanne alle dine pesticidbeholdere.

Finder du midler, som ikke er godkendte, afleverer du dem på din genbrugsplads eller hos et godkendt modtageranlæg.