Sammen om at hjælpe viben

I foråret kan du som landmand gøre en stor forskel for viben ved at følge enkle anbefalinger

Foto: Colourbox

Landbrug & Fødevarer gentager i år kampagnen Sammen om at hjælpe viben. Det er nu i foråret, du som landmand med effektive virkemidler kan gøre en stor forskel for at hjælpe viben, som har oplevet en tilbagegang i bestanden på 75% siden midten af 1970'erne.

Anbefalingerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og SEGES og bygger på frivillige tiltag, som kan gennemføres, uden at du som landmand kommer i konflikt med øvrige regler – herunder reglerne i EU’s landbrugspolitik.

Sådan hjælper du viben

eng- og græsarealer kan du skabe eller bevare fugtige enge, have let græsning gerne hele året og i april og maj undgå tromling og reducere slæt. Læs mere om viben på eng- og græsarealer på lf.dk her

I lavbunds- og vådområder kan du skabe sammenhængende arealer, have let græsning gerne hele året, i april og maj undgå tromling og reducere slæt og placere vårsåede afgrøder nær lavbundsarealet. Læs mere om viben i lavbunds- og vådområder på lf.dk her

omdriftsarealer er vårsåede afgrøder vibevenlige, her kan du desuden komprimere perioden med markarbejde og placere vårsåede afgrøder nær arealer med permanent græs. Læs mere om viben på omdriftsarealer på lf.dk her

Find uddybende information om anbefalingerne og tilmeld dig som vibevenlig landmand ved at klikke her. Når du tilmelder dig, modtager du et skilt, som du kan sætte op og dermed vise dine omgivelser, at du gør en indsats for viben.