Nyhedsbreve

I Nyhedsbrev fra Større Jordbrug, som udsendes ad hoc, holdes medlemmerne blandt andet orienteret om:

  • Baggrundsviden om aktuelle faglige og erhvervspolitiske emner af særlig interesse for Sektionen for Større Jordbrugs medlemmer
  • Udvalget for Større Jordbrugs aktiviteter og synspunkter
  • Møde- og kursusaktiviteter for medlemmerne
18.05.20

Landdistrikternes turisme overset

Coronapandemien har haft store konsekvenser i Danmark og i resten af verden. Gudskelov har vi udsigt til en pandemi, der går på hæld. Krisen har lavet nogle voldsomme lynnedslag i landbruget, hvor fx minkavlen og kødkvægproducenterne lider store tab. Men betragtet udefra har vores erhverv som en del...
05.05.20

Derfor er det vigtigt at få styr på dine pesticider – og så nemt kan det gøres

Igennem flere år har Landbrugsstyrelsens årlige kontrolresultat over opbevaring og brug af pesticider på landbrugsbedrifter været en hårrejsende publikation. Samlet set er der overtrædelser i en tredjedel af kontrollerne, hvilket er et helt uhørt højt tal.
01.05.20

Tre ønsker til Landbrug & Fødevarers vækstudspil

Den 17. april præsenterede Landbrug & Fødevarer sit vækstudspil. Udspillet er et bidrag til at få dansk økonomi tilbage på sporet igen efter COVID-19 pandemien. Under overskriften ”Vejen frem” præsenterer Landbrug & Fødevarer 17 forslag til genstart af den danske økonomi med henblik på at styrke be...
23.04.20

Hjælp til hjælpepakkeoverblik?

Der er sket meget som konsekvens af COVID-19-pandemien, siden vi medio marts skrev om de første politiske hjælpeinitiativer i form af fristudsættelser og visse statsgaranterede udlån til dansk erhvervsliv. Sidenhen har vi i den grad set en regering og et Folketing, der har slået sparegrisen i stykke...
20.04.20

Kan grise få COVID-19?

Mange landmænd er bekymrede for risikoen for coronasmitte fra mennesker til dyr.
01.04.20

Coronakrisens konsekvenser for dansk landbrug

Den aktuelle krise er på mange måder voldsommere end finanskrisen. Den igangværende recession er dybere end under finanskrisen og er kommet hurtigere. Mange sektorer er meget hårdt ramt. Det gælder ikke mindst foodservice, turist- og underholdningsbranchen.
26.03.20

Vi forsyner fortsat Danmark

COVID-19-tiltagene er foreløbigt forlænget til 13. april 2020. Mens store dele af Danmarks befolkning har lukket sig inde for at forhindre smittespredning, er Landbrug & Fødevarer i fuld sving for at sikre ordentlige vilkår for landbrugserhvervet på trods af den udfordrende situation.
17.03.20

Coronakrisen kradser

Mens COVID-19 stort set har lagt gaderne øde og sat Danmark i stå, har Landbrug & Fødevarer arbejdet bag kulisserne i døgndrift for at afbøde konsekvenserne for alle os medlemmer.
09.03.20

Debatmøder om ændrede krav til udsætning af fuglevildt

Dansk Skovforening, Sektionen for Større Jordbrug og Danmarks Jægerforbund inviterer til debatmøder om nye, skærpede krav for udsætning af gråænder og fasaner.
02.03.20

Sammen om at hjælpe viben

I foråret kan du som landmand gøre en stor forskel for viben ved at følge enkle anbefalinger
26.02.20

Har du modtaget din kontingentopkrævning?

I fredags sendte vi mails med kontingentopkrævningen for 2020 til alle medlemmer i Sektionen for Større Jordbrug.
14.02.20

Atfarm - satellitbaseret tjeneste til præcisions gødskning

Atfarm er et nyt digitalt beslutningsværktøj, der nu lanceres til danske landmænd i et samarbejde mellem Datalogisk og Yara. Atfarm er en satellittjeneste til præcisionsgødskning, baseret på biomassedata indsamlet gennem 20 år og specialiseret viden om gødning.