Præcisionsjordbrug

BNBO-indgreb mangler faglighed

I fredags kom den politiske aftale, hvor et bredt flertal i Folketinget besluttede, at det skal være slut med anvendelse af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Dette til trods for at man ikke har faglig belæg for sådanne indgreb.

Det er ikke tilfredsstillende, at man handler på baggrund af følelser og tilsidesætter fagligheden. I langt de fleste tilfælde, som L&F har set på, hjælper det ikke noget at beskytte boringsnært.

Dels fordi der er tale om normale forhold, hvor godkendte midler ved regelret brug ikke udvaskes til grundvandet, og samtidig fordi der er rigtig mange steder, hvor grundvandet til indvindingsboringen ikke dannes boringsnært men længere væk fra boringen.

Læs mere om L&F’s to verserende klagesager vedr BNBO: 

- L&F's retssag mod staten og Egedal Kommune

- L&F's klagesag mod Sønderborg Kommune 

Vi savner politisk mod til at stå fast på fagligheden og stille sig op imod folkestemningen. Det er i sidste ende spild af samfundsressourcer at forbyde anvendelse af pesticider, da der ikke engang dannes grund i områderne, og man fjerner fokus fra de vigtige opgaver, der ligger forude, i stedet for at gøre noget nyttigt i forhold til miljø og klima.