Præcisionsjordbrug

Nu skal vi vise, at vi tager ansvar

”Alle, som tager ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid, fortjener en regering, som gøre det samme”. Sådan står der skrevet i Socialdemokratiets et-årsplan for den grønne omstilling i Danmark. Og vi skal naturligvis tage ansvar i alle virksomheder også i fødevare-erhvervet. Derfor vil vi nu også holde Mette Frederiksen op på, at en kommende regering også give os mulighed for at tage ansvaret.

I Større Jordbrug vil vi gerne have mulighed for at sikre den miljømæssige bæredygtige produktion. Og det ligger os lige for at tage dette ansvar. Men bæredygtigheden gælder også økonomisk. Når vi producere skal vores miljøpåvirkning og klimaaftryk minimeres, men det gør vi ikke ved at hæmme produktionen. Vi har brug for produktionsrammer, som understøtter de virksomheder, der kan producere mest effektivt til gavn for deres egen forretning og for miljøet.

I Landbrug & Fødevarer er der allerede skabt en vision for klimaneutralitet i 2050, som spiller fint ind i en ny regerings politik på klimaområdet. Det er helt afgørende at ejendomme som tager ansvar og bidrager positivt til klimaindsatsen godskrives denne indsats. Det vil vi i Større Jordbrug arbejde for.

På andre områder vil vi også byde os til. Det gælder eksempelvis på kvælstofområdet. Vi ønsker at holde fast i at fødevareproduktionen ikke hæmmes med norm-sænkning eller krav om efterafgrøder, der gør, at man skal omlægge vintersæd til vårsæd. I Større Jordbrug har vi netop formuleret en vision for den målrettede regulering. Vi er først og fremmest nød til at sikre os, at indsatskravene er fagligt velbegrundet, og den regulering som måtte skulle ske på marken, skal belønne de bedrifter som via en stærk planteproduktion minimere tabet af kvælstof til omgivelserne. Her tror jeg ikke nødvendigvis vi er så langt fra hinanden – så længe vi viser, at vi tager ansvar.

Der hvor vi kan se åbenlyse udfordringer er på skatteområdet – især i forhold til bo- og gaveafgiften. Vi må erkende, at rød blok arbejder for hæve afgiften til 15 % igen. I Større Jordbrug vil vi selvfølgelig argumentere imod dette, idet dette netop ikke er økonomisk bæredygtigt.

Der vil for nogle være en åbning nu og frem til de bebudede ændringer kommer og vi vil i Sektionen arbejde for at holde vores medlemmer løbende  orienteret herom.

Christina Ahlefeldt-Laurvig

Formand i Sektionen for Større Jordbrug