Større Jordbrugs Årsmøde og Vinterseminar

Sådan ser det nye Udvalg for Større Jordbrug ud

På Årsmødet i mandags var der valg til 5 udvalgsposter. Anita Halbye og Christina Hage blev begge valgt som nye ansigter til Udvalget for Større Jordbrug ved sektionens årsmøde.

De to nyvalgte udvalgsmedlemmer afløser Johan Tesdorph og Anne Sophie Gamborg, som begge udtrådte efter eget ønske.

Samtidig modtog Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard, Nicolas Bertouch-Lehn, Lungholm Gods og Christian Sehestedt Juul, Ravnholt Gods alle genvalg.

Kort efter Årsmøde konstituerede Udvalget sig således:

  • Formand Frederik Lüttichau 
  • Næstformand Christina Hage
  • Anita Halbye
  • Christian Sehestedt Juul
  • Kristian Lundgaard-Karlshøj
  • Malthe Holst 
  • Nicolas Bertouch-Lehn