Større Jordbrugs Årsmøde og Vinterseminar

Pesticidafgiften ændrer ikke adfærd hos landmænd

På foranledning af Sektionen for Større Jordbrug har L&F fortaget en analyse af de økonomiske konsekvenser af en afskaffelse af pesticidafgiften. Et nyt internationalt studie slår samtidig fast at pesticidafgiften har en ringe effekt på forbruget.

Chefkonsulent Lars-Bo Jacobsen ved Landbrug & Fødevarer har på foranledning af Sektionen for Større Jordbrug udarbejdet en analyse af pesticidafgiften, som han vil præsentere i Herning på dette års Plantekongres. Analysen slår fast at:

• Afgift på bekæmpelsesmidler tenderer dobbeltregulering.
• Afgift på bekæmpelsesmidler sikrer et betydeligt provenu, men har en ringe effekt på forbruget af bekæmpelsesmidler.
• For landbruget har en afskaffelse i beskatningen af bekæmpelsesmidler potentielt betydelige og positive effekter i form af stigende investeringer.
• De samfundsøkonomiske konsekvenser af en afskaffelse af pesticidafgiften er små, men positive.

Studiet refererer blandt andet til et nyt internationalt studie fra 2017 som fastslår at pris-følsomheden på en pesticidafgift er meget lav. Beskatning af bekæmpelsesmidler er dermed et velegnet instrument til at opkræve et skatteprovenu. Men det betyder også, at afgifter har ringe til ingen effekt på den samlede anvendelse af bekæmpelsesmidler.

Det er Større Jordbrugs politik at pesticidafgiften skal afskaffes, blandt andet fordi det er et uegnet instrument til at regulere adfærd og pesticidforbrug. 

Dette understøttes af denne nye analyse hvor det konkluderes at en årsag til den ringe prisfølsomhed er at anvendelsen af bekæmpelsesmidler er underlagt omfattende godkendelsessystem, der bl.a. begrænser antallet af midler, der er til rådighed. Godkendte midler er derudover omfattet af maksimal doseringer. Endvidere har der i mange år været fokuseret på vejledning og uddannelse af landmændene som har betydet, at Danmark har et lavt forbrug også i en international sammenhæng. 

Samlet set betyder det, at midlerne anvendes behovsbestemt og i mindst mulig dosis, hvor valget reelt er mellem brug eller ingen brug med store driftsøkonomiske tab
til følge. Afgiften på bekæmpelsesmidler får dermed karakter af dobbeltregulering.

I Større Jordbrug vil vi i 2018 fortsætte kampen for at pesticidafgiften afskaffes helt. Hvis man politisk vil nedsætte forbruget bør man overveje andre instrumenter end en afgift.