Præcisionsjordbrug

Åbningstema på vinterseminar: Naturbeskyttelse i agerlandet

Ud over at vi sigter på at komme omkring økonomi, ledelse og planteproduktion målrettet de større ejendommes udfordringer, åbner vi dette års vinterseminar med temaet "Naturbeskyttelse i agerlandet".

Landbruget er en helt central medspiller i forbindelse med bevaring og forbedring af naturen. Ca. 60 % af Danmarks areal er forvaltet af landbruget. Natur og landskab er formet og påvirket af århundreders landbrugsdrift.

Vi sætter fokus på emnet med indlæg fra Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding, museumsinspektør Morten D.D. Hansen i skarp paneldebat med Frederik Lüttichau, hvor vi bl.a. vil drøfte behovet for naturbeskyttelse i fremtiden og hvad virker og hvordan.

Det fulde program for vinterseminaret og tilmeldingsinformation kan hentes her.