Præcisionsjordbrug

Større Jordbrugs kamp i Bruxelles for en fair CAP2020

I torsdags kom Udvalget for Større Jordbrug hjem fra en tre-dags tur til Bruxelles med det formål at arbejde for en at undgå capping og omfordeling af EU's betalinger til landmanden.

Det blev undervejs klart, at der fortsat er et stort behov for politisk oplysning fra vores side, for ellers står SSJs medlemmer til at miste mange penge.

En bedrift på 500 ha kan miste 63.000 kr. om året, hvis der ikke laves om i Kommissionens forslag!

Op til turen har vi arbejdet seriøst med at tydeliggøre vores position, så vores budskab kommunikeres klart til de interessenter, der har indflydelse på lovgivningen – det gælder EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og landbrugsministerrådet. Vi kalder det ”The effective way to a greener EU”.

Vigtigt møde med Tom Tynan

I Bruxelles havde vi bl.a. et vigtigt møde med Tom Tynan, som er Kommissær Phil Hogans højre hård.

Der blev på mødet mødt stor forståelse for Større Jordbrugs budskaber og perspektiv på EU-Kommissionens forslag, og nok især fordi der var konstruktiv kritik og opbakning til store dele af forslaget.

Positivt med forenkling

Det er positivt, at der lægges op til forenkling og færre specifikke krav fra EU’s side, som landmanden skal leve op til. Og der er i højere grad mulighed for at basere de obligatoriske grønne krav på godt landmandskab.

Ros til at EU-midler kan målrettes effektive bedrifter

Samtidig gav Større Jordbrug fuld opbakning til, at man inden for søjle 1 kan målrette midlerne til de bedrifter, der bidrager mest til at sikre miljø, natur og klima. Særligt blev der talt om det nye element vedr. kvælstofeffektivitet, hvor Større Jordbrug kunne fortælle, at vi allerede har mange medlemmer der, som en naturlig del af deres planteavl, forholder sig til deres kvælstofeffektivitet.

Så hvis man kan gøre det smart og enkelt, er vi ombord. Og der blev lyttet interesseret fra Kommissionen til vores forslag om at belønne bedrifter, som viser en effektiv udnyttelse af kvælstof i planteavlen.

Ingen logik i Capping og omfordeling

Men da snakken faldt på capping og omfordeling af EU-betalinger til fordel for små bedrifter, ophørte enigheden. Det gjorde dog indtryk på Kommissionen, at de eneste, der ville vinde på capping og omfordeling af EU-betalinger til fordel for små bedrifter i Danmark, ville være advokater og bogholdere. Men Kommissionen
gjorde det klart, at der var medlemslande i EU, hvor der ville være behov for at understøtte de mange mindre landbrug, som nu engang er etableret på landet, og som ikke umiddelbart ville kunne få arbejde andet sted.

Parlamentspolitikere er næste skridt

I Sektionen for Større Jordbrug mener vi, at omfordeling af betalinger skal målrettes og understøtte effektive bedrifter, der leverer på natur, miljø og klima, og ikke holde kunstigt liv i små bedrifter. Og det kan godt være, at man i enkelte medlemslande ikke bare lige skal trække tæppet hurtigt væk under store befolkningsgrupper, som stadig ernærer sig på mindre bedrifter, men det skal ikke være et obligatorisk krav fra EU, at man skal forfordele mindre bedriftsenheder
– specielt ikke i Danmark.

På vores tur til Bruxelles fik vi talt med bl.a. L&F’s kontor i Bruxelles og European Landowners’ Organization om, hvorledes vi effektivt kan gøres vores indflydelse gældende. Næste skridt er en kampagne målrettet Europa-Parlamentets medlemmer, som kan være med til at tale vores sag.