Præcisionsjordbrug

Den grønne bølge har bidt sig fast i EU

Dyrevelfærd, økologi og ”small is beautiful” er dagsordener, som præger landbrugsdebatten i EU. Det er bevægelser, som har bidt sig fast i beslutningstagere, og som vi er nødt til at forholde os til. Det var ét af de mange indtryk vi fik med fra turen til Bruxelles sidste uge.

På mange områder reageres der politisk på den grønne efterspørgsel i befolkningen, der langt fra hviler på et fagligt oplyst grundlag – tværtimod. Både Copa Cogeca, European Landowners’ Organization, the National Farmers Union og Deutscher Bauernverband, som vi har talt med undervejs på vores tur i Bruxelles, har anerkendt udfordringen.

Det har eksempelvis stor betydning for den fremtidige godkendelse af plantebeskyttelsesmidler. I Større Jordbrug har vi den holdning, at vi producerer produkter til det, som efterspørges på markedet. Men når det kommer til lovgivning og myndighedernes godkendelse af eksempelvis pesticider, skal fagligheden og den videnskabelige tilgang sætte rammerne for vores muligheder for at levere til markedet.

Stigende fødevarepriser vil opdrage politikerne

Det er derfor skræmmende, når man politisk forbyder konkrete midler, selvom grundigt videnskabeligt arbejde viser, at de uden problemer kan anvendes. Vi mener derfor, at politikerne skal holdes op på den faglige vurdering, ligesom de skal anerkende, hvilke konsekvenser et forbud vil have på fødevarepriserne, medlemslandenes eksportmuligheder og effekter videre ind i hele samfundet. Når det først går op for politikerne, vil de nok skifte
kurs, for markedet vil opdrage politikerne – det må bare ikke ske for sent!

Klimadebatten kan vende fokus

Men der er også andre ting, som gør, at vi måske kan forvente fornyet fokus på videreudvikling af en intensiv og bæredygtig fødevareproduktion i Danmark. Med det øgede fokus på klimadagsordenen går det nu op for både de grønne NGO’er og lovgivere, at anvendelse af bl.a. pesticider er nødvendig for en effektiv fødevareproduktion.

Vi vil i Større Jordbrug arbejde for, at man politisk træffer sunde, faglige og langtidsholdbare løsninger, hvor man sikrer stabile produktionsbetingelser for landbruget. Vi kan ikke optimere vores landbrugsproduktion, hvis vi hele tiden skal skifte spor i forhold til forskellige dagsordener. Derfor vil vi arbejde for, at lovgivere tvinges til at se langtidskonsekvenserne i øjnene, før de ændrer rammebetingelserne ved fx at forbyde anvendelse af pesticider eller andet.