Præcisionsjordbrug

Selvfølgelig skal EU belønne bedrifter, der leverer mere biodiversitet end andre

I det nye udspil til CAP 2020 beskriver EU-kommissionen en mulighed for, at bedrifter kan modtage en forøget kompensation, hvis der etableres flere natur-, miljø- og klimatiltag, end basiskravet kræver, f.eks. ved etablering af naturbiotoper. Det vil gavne rigtig mange af vores medlemmer.

EU-Kommissionen har i sit udspil beskrevet muligheden for, at medlemslandene kan differentiere midlerne fra søjle I på en måde, så man kompenserer bedrifter, der går videre og bidrager særligt til eksempelvis naturhensyn og biodiversitet. Det bakker vi grundlæggende op omkring.

I Sektionen for Større Jordbrug er hovedparten af vores medlemmer allerede vant til at etablere og opretholde naturbiotoper som en integreret del af deres landbrug. Mange gør det, fordi de i forvejen har en interesse i natur og jagt, hvor man blandt andet er vant til at understøtte vildtet på ejendomme via forskellige biotoptiltag.

Vi mener, at midlerne fra EU også skal bruges til at kompensere landmændene for krav til naturtiltag, der ligger ud over basiskravet. Det vil give incitament til, at naturindsatserne gennemføres på en omkostningseffektiv måde. Vi vil argumentere for, at EU arbejder videre med det, og at det gennemføres i Danmark på en hensigtsmæssig måde.

Læs mere i de næste uger om Sektionen for Større Jordbrugs holdning og aktiviteter til EU-Kommissionens udspil til den kommende EU-reformperiode fra 2020, og følg med i Udvalget for Større Jordbrugs tur til Bruxelles i næste uge, hvor vi blandt andet holder møde med EU's landbrugskommissær Phil Hogans kabinet og kæmper de større jordbrugs sag.