Præcisionsjordbrug

Frederik Lüttichau stiller op til viceformandspost i L&F

Sektionen for Større Jordbrugs formand, Frederik Lüttichau, har valgt at stille op til viceformandsposten i L&F efter Lars Hvidtfeldts annoncerede afgang.

Det er et yderst vigtigt valg, og vigtigt for Sektionen for Større Jordbrug, at Sektionen fortsat er repræsenteret i L&Fs formandskab med en stærk profil, der har de større planteavleres udfordringer og problemstillinger helt inde under huden, og som er i stand til at tænke løsninger ind i det politiske arbejde på Axelborg.