Præcisionsjordbrug

Tak for et succesfuld medlemsmøde på Sparresholm Gods

En masse inspiration til anvendelse af fredede og bevaringsværdige funktionstømte bygninger, et respektfuldt indblik i historien på Sparresholm Gods og dets genopbygning, masser af netværk og godt selskab, og ikke mindst hul igennem til Kulturministeren i forhold til vores budskaber.

Det var på mange måder både en inspirerende og lærerig dag på Sparresholm Gods. Og vi har efterfølgende fået mange roser for de gode faglige indlæg, der samlet set kom rundt om mange problemstillinger i forhold til at bringe en fornuftig anvendelse ind i de mange funktionstømte fredede og bevaringsværdige bygninger, der findes i tilknytning til de større ejendomme på landet.

Samtidig fik vi en kort, men indsigtsfuld fortælling fra godsejer og vært Thomas Garth-Grüner, der kunne berette om de udfordringer, der følger med en altødelæggende brand.

Vi havde derefter en rigtig god drøftelse med Kulturminister Mette Bock, hvor vi i særdeleshed fik vendt tre overordnede problemstillinger:

• Ambitionsniveauet vedr. støtten til bevaring af fredede og bevaringsværdige bygninger skal øges – ellers må man prioritere anderledes, og affrede og dermed fritstille ejerne
• Forsikringspræmier skal afspejle ejerværdien og ikke inkludere samfundsværdien – den samfundsmæssige værdi må staten selv forsikre og bekoste
• Forfald-pr-år skal løftes til det oprindelige fradragsniveau på mindst 50%, og fradraget skal følge bygningen og ikke personen

Ministeren kvitterede positivt ved at tage imod vores tilbud om at indgå i en arbejdsgruppe, hvor man nærmere skal beskrive de forskellige løsningsmuligheder og prioritere forslagene. Det vil vi i Sektionen for Større Jordbrug naturligvis arbejde meget seriøst videre med, så vi kan få rimelige rammevilkår i forhold til at renovere og vedligeholde de mange, fredede og bevaringsværdige bygninger, der findes i tilknytning til de ejendomme på landet.

Herregårdsudvalget vil gerne takke alle deltagere - herunder særligt vores vært, moderator Philip Thorsen, oplægsholdere og Kulturminister Mette Bock for en succesfuld dag!