Præcisionsjordbrug

Uansvarlig tørkepakke

Ingen reel økonomisk støtte til dansk planteproduktion. Mens vores konkurrenter i nabolandene i forvejen ikke belemres med jordskatter eller pesticidafgifter, opnår de reelle økonomiske hjælpepakker, når naturkatastrofer rammer som tørken i 2018. Det er uansvarligt af den danske regering!

Det er mig fuldstændig uforståeligt, hvordan man er endt med en hjælpepakke til landbruget, som er så indholdsløs og uden reel økonomisk hjælp til planteproduktionen. Hjælpepakken til landbruget indeholder økonomisk set alene fritagelse for en række produktionsafgifter i 2019, som primært kommer husdyrproducenter til gode. Derudover oprettes der en jordfordelingsfond, men der er ingen penge til dækning af det ekstraordinære tab, som vi har haft i marken i 2018.

Jeg synes faktisk, at det er uansvarlig politik, at man bare tager for givet, at dansk landbrug nok skal klare sig, uanset hvor mange skatter og afgifter man belemrer erhvervet med, og uden at skele til, om åndenøden er ved at være nået, når naturkatastrofen rammer, som den gjorde i 2018.

Vi har hørt mange politikere tale om, at nu må man også gøre noget. Det var dengang, da solen bagede på markerne i juli og august måned, men det tænker man åbenbart er rettet op igen med efterårsregnen? Men vi står stadig med et tab på 6,4 mia kr.

Det kan godt være, at vi er dygtige landmænd i Danmark – det tror jeg faktisk også, at vi er. Politikerne overvurderer dog vores styrke, når de først pålægger os en jordskat, som vi skal betale, inden vi er begyndt at dyrke. Når vi så er i gang med at dyrke, pålægger man en pesticidafgift. Jordskatten og pesticidafgiften tynger vores erhverv helt urimeligt, fordi ingen af vores nabolande har sådanne omkostninger. Og selvom vi er dygtige i Danmark, kan vi umuligt opretholde en konkurrencedygtig produktion på sigt.

Mens vores konkurrenter i nabolandene i forvejen ikke belemres med jordskatter eller pesticidafgifter, opnår de reelle økonomiske hjælpepakker, når naturkatastrofer rammer som tørken i 2018.

Og hvad gør den danske regering? Tæt på ingenting. Det er uansvarligt! Og man risikerer at køre vores erhverv helt i sænk.

Frederik Lüttichau

Formand i Sektionen for Større Jordbrug