Præcisionsjordbrug

Send os billede af dine funktionstømte bygninger til præsentation ved ministermøde

Den 3. oktober har vi som bekendt medlemsmøde på Sparresholm Gods om hvorledes vi kan opnå forbederede muligheder for restaurering og vedligehold på funktionstømte bygninger. Vi har inviteret ministeren og vil meget gerne vise hende eksempler på bygninger, der har mistet deres funktion og som er svære og dyre at vedligeholde.

Send os derfor et billede af en funktionstømt bygning på din ejendom. Eksemplet ovenfor er barkladen på Petersværft fra Petersgaard på Sydsjælland.

Send billedet til stoerrejordbrug@lf.dk, og beskriv gerne den oprindelige anvendelse for bygningen

Program 

Hent det fulde program her (link til program)

Tilmelding
Deltagergebyret er 300 kr. og tilmelding er nødvendig (link til tilmelding). Tilmeldingsfrist er d. 22. september.