Præcisionsjordbrug

Ny kontingentmodel på vej i L&F

Primærbestyrelsen har besluttet, at der fra den 1. januar 2020 skal gælde en ny kontingentmodel for L&F-medlemmer. Modellen betyder, at kontingentet fra 2020 bliver produktionsafhængigt. I dag er kontingentmodellen baseret på omsætning. Konkret indebærer den nye kontingentmodel, at der skal betales et grundbeløb, og at der derudover skal betales et beløb pr. hektar og pr. DE.

Vi har bakket op om en ny model. Det gør vi, da det er nødvendigt at udvikle en kontingentmodel, der følger med den voldsomme strukturudvikling. Vi har også leveret flere gode input til den nedsatte gruppe. 

Når vi ikke udelukkende er begejstrede, er der solide grunde til det. Vi har i Sektionen for Større Jordbrug den grundopfattelse, at kontingentkroner skal afspejles i indflydelse. Enten i form af flere stemmer i forhold til kontingenterne eller i forhold til repræsentationen i de bestemmende organer. Det er ikke, fordi vi i Større Jordbrug ikke føler, at vi har indflydelse, hvilket er vigtigt at slå fast. Det er dog oplagt, at det er de større brug, der i fremtiden kommer til at stå for en større del af finansieringen.

For os at se er det fuldstændigt afgørende, at det ikke løber løbsk. Vi har derfor kæmpet for, at indføres et loft over kontingentet til L&F, og det har man lyttet til. Samtidig tror jeg også, at det er vigtigt, at vi gør os klart, hvilken organisation vi ønsker i fremtiden. Det er vigtigt, at vi favner alle bedriftstyper – både store og små – for på den måde at have størst mulig politisk pondus. Vi repræsenterer i L&F en betydelig del af det danske erhvervsliv med mere end 190.000 i beskæftigelse og en betydelig del af den danske eksport.

Konsekvenser for Større Jordbrugs kontingent

En ny kontingentmodel i L&F vil automatisk give anledning til, at Større Jordbrugs kontingentmodel også laves om. På den måde er vi i Større Jordbrug særligt “ramt” af en ny progressiv kontingentmodel i L&F, fordi vi i forvejen har en progressiv model i Større Jordbrug. Det siger sig selv, at vi i Større Jordbrug får svært ved at opkræve et hektarbaseret kontingent på toppen af et hektarbaseret L&F-kontingent. Hvordan vi kommer til at indrette vores nye kontingent, er der heldigvis tid til at drøfte, blandt andet på vores årsmøde i starten af det nye år. En ny model skal således være køreklar til 2020.

Jeg er sikker på, at vi nok skal finde en passende kontingentmodel i Større Jordbrug, hvor vores medlemmer fortsat kan se værdien i vores netværk og vores særlige arbejde for et frit erhverv, der understøtter den effektive planteavl, samt alle vores andre mærkesager.