Præcisionsjordbrug

Hensynsfuld og høflig optræden er et must ved kontrolbesøg

Der er i disse dage en livlig debat om kontrolbesøg og ejerens rettigheder i forbindelse hermed. Opmærksomhed på reglerne er godt, for der er mange af os, som har oplevet helt urimelige kontrolbesøg – mest af alt fordi der har været en mangel på respekt for vores ejendom og den virksomhed, som vi udøver.

Jeg har personligt flere gange oplevet at finde myndigheder på min ejendom, som hverken har varslet deres kontrolbesøg eller præsenteret sig ved deres ankomst. Det synes jeg er respektløst, uforskammet og tilmed ikke i overensstemmelse med loven. Det skal der selvfølgelig tages hånd om.

Det er vigtigt for mig at slå fast, at vores landbrugsvirksomhed afføder kontrol – det kommer vi ikke uden om. Og der er også mange af os, som har arealer, hvor myndighederne skal foretage en overvågning af eksempelvis naturtilstanden eller andet. Det kommer vi heller uden om.

I Sektionen for Større Jordbrug vil vi dog insistere på, at myndighederne som minimum varsler kontrollen og præsenterer og legitimerer sig ved ankomst. Det er desværre ikke en selvfølge alle steder.

Og så er jeg godt klar over, at der helt undtagelsesvist kan være situationer, hvor uopsættelige og væsentlige hensyn gør, at formålet med kontrollen vil gå tabt, hvis ikke kontrollen gennemføres uanmeldt og uden tilstedeværelse af repræsentanter fra bedriften, men der skal altså være tale om helt særlige tilfælde.

Stigende problem

I Sektionen for Større Jordbrug må vi desværre konstatere, at antallet af bestemmelser i lovgivningen, der giver myndighederne adgang til tvangsindgreb over for borgerne, løbende vokser. Alene i de sidste fem år er der kommet over 20 nye bestemmelser til samt foretaget 27 udvidelser af eksisterende bestemmelser. Det er en uheldig tendens. 

En problemstilling, som Landbrug & Fødevarer har arbejdet længe med 

I Landbrug & Fødevarer arbejdes der løbende med at sikre, at kontrol udføres så smidigt og effektivt som muligt, og Landbrug & Fødevarer har siden efteråret 2016 indsendt forslag til, hvordan kontrollen kan gøres mere smidig og opleves mindre indgribende. Du kan læse mere om Landbrug & Fødevarers arbejde her.