Præcisionsjordbrug

Medlemsmøde på Sparresholm Gods med kulturminister Mette Bock

Vi sætter på dette medlemsmøde fokus på udviklingen af privatejede fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor tiden er løbet fra deres oprindelige funktion. Mange steder søger ejeren, at få udviklet ejendommen på en meningsfuld måde med respekt for bygningernes kulturmæssige værdi. Vi sætter fokus på muligheder og udfordringer sammen med eksperter, myndigheder og kulturminister Mette Bock.

Nu fem år efter den altødelæggende brand på Sparresholm Gods har genopbygningen for alvor taget form, og Thomas Garth-Grüner har glædeligt indvilliget i at beværte Herregårdsudvalgets kommende medlemsudflugt, som finder sted onsdag den 3. oktober kl. 11.00-16.00 på Sparresholm Gods.

Ud over at inkludere en rundvisning på ejendommen vil mødet omhandle problemstillingen vedrørende de funktionstømte fredede og bevaringsværdige bygninger knyttet til de større privatejede ejendomme på landet. Vi ønsker at sætte fokus på, hvad man kan gøre for at sikre deres bevarelse i fremtiden på en rimelig måde, hvor der er ressourcer til vedligeholdelse, og hvor bygningerne finder en fornuftig anvendelse, så de undgår forfald.

Vi har til dagen inviteret eksperter og myndigheder, som vil komme med deres syn på de muligheder, der er for udvikling af fredede og bevaringsværdiger bygninger ud fra de nuværende regler. I løbet af dagen vil vi sætte fokus på de faldgruber og forhindringer, der opleves, som vi herefter vil præsentere kulturminister Mette Bock for ved hendes ankomst kl. 14.

Vi ser meget frem til at høre om hendes politiske arbejde med vilkårene for en bæredygtig udvikling af de privatejede fredede og bevaringsværdige bygninger på landet, der har mistet deres oprindelige funktion.

Program 

Hent det fulde program her (link til program)  

Tilmelding

Deltagergebyret er 300 kr. og tilmelding er nødvendig (link til tilmelding). Tilmeldingsfrist er d. 22. september.

Med venlig hilsen
Nicolas de Bertouch-Lehn, formand for Herregårdsudvalget