Præcisionsjordbrug

Medlemsmøde på Sparresholm Gods

Save the date - 3. oktober

Nu fem år efter den altødelæggende brand på Sparresholm Gods har genopbygningen for alvor taget form, og Thomas Garth-Grüner har glædeligt indvilliget i at beværte Herregårdsudvalgets kommende medlemsudflugt, som finder sted onsdag den 3. oktober kl. 10.00-15.00 på Sparresholm Gods.

Ud over at inkludere en rundvisning på ejendommen ved vores vært vil mødets tema omhandle problemstillingen vedrørende de funktionstømte fredede og bevaringsværdige bygninger, der findes i landdistrikterne. Vi ønsker at sætte fokus på, hvad man kan gøre for at sikre deres bevarelse i fremtiden på en rimelig måde, hvor der er ressourcer til vedligeholdelse, og hvor bygningerne finder en fornuftig anvendelse, så de undgår forfald.

Vi har til dagen inviteret enhedschef ved Slots- og Kulturstyrelsen, Merete Lind Mikkelsen, og vil høre, hvilke muligheder der er for udvikling af bevaringsværdiger og fredede bygninger ud fra de nuværende regler.

Samtidig har vi inviteret kulturminister Mette Bock til at høre hendes politiske arbejde med vilkårene for, hvorledes man undgår, at fredede og bevaringsværdige bygninger overgår til forfald, fordi der ikke er udviklings- og forretningspotentiale i renoveringer.

Dagens endelige program udsendes i august til alle medlemmer i Sektionen for Større Jordbrug, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.