Præcisionsjordbrug

Dårlig høst i vente for mange

Det er ikke kun tørken, som skaber dårlig forretning for landbruget – Christiansborg bærer også et ansvar for dansk planteavls indtjeningsmuligheder

Der kan være rigtig mange steder, hvor man må berede sig på kun lige at få dækket omkostningerne i år, hvis tørken fortsætter. Det er en meget alvorlig situation,
og som landmand er det en kendt risiko og en del af spillereglerne, at høsten kan slå alvorligt fejl.

Det er dog ikke en del af spillereglerne, at omkostningerne i planteavl skal være så urimeligt høje. Det er de nemlig kun i Danmark.

Allerede før jeg ved, om det overhovedet kan betale sig at sende mejetærskeren i marken, har jeg lagt mere end tusind kroner i jordskatter og pesticidafgifter pr. hektar. Omkostninger, som jeg skal afholde, men som mine naboer i Tyskland, Sverige og resten af EU slet ikke kender til på det niveau. Det er fuldstændig fornuftsstridigt.

Det er derfor rigtig skidt, når politikerne på Christiansborg vender det blinde øje til og ikke gør noget ved de ekstreme omkostninger vi har i dansk planteavl. Vi kan ikke holde en bæredygtig planteproduktion, hvis vi skal kunne fortsætte skal afholde udgifter til pesticidafgifter og jordskatter.

Og argumenterne for at fjerne afgifterne skal selvfølgelig også ses i lyset af den nedsatte EU-kompensation, som vi i Danmark må se frem til under det kommende landbrugsbudget for EU fra 2020. 

Hvis høsten bliver så dårlig, som man kan frygte i år, vil der være mange, der risikerer at knække nakken, for man kan jo ikke fortsætte med en lav indtjening på et højt omkostningsniveau.

Vi har et bydende behov for, at man på Christiansborg ser i øjnene, at hvis dansk planteavl skal have en fremtid, skal det ske uden bebyrdende skatter og afgifter.

Og netop fordi vi i Større Jordbrug har anvist, at man sagtens kan opnå de samme miljømål for pesticidforbruget via teknologiske løsninger som gennem en afgift, så ligger ansvaret hos politikerne. I har et valg på Christiansborg. Vi har brug for stabile og lige konkurrencevilkår, som gør, at næste generation ser forretningsmuligheder i dansk planteavl og får lyst til at udvikle vores produktion videre.

Husk nu, at det jo trods alt er dansk planteavl, som udgør grundlaget for en fødevareproduktion i Danmark, der bidrager med 25 pct. af den danske eksport, som vi taler om.


Frederik Lüttichau
Formand for Sektionen for Større Jordbrug