EU-Kommissionen vil skære i støtten til de store bedrifter

Kommissionen er i dag kommet med deres udspil til indholdet i den kommende reformperiode fra 2020. Det ligger klart, at der er færre penge på budgettet. Kommissionen mener bl.a., at de store bedrifter skal holde for, til fordel for en styrkelse de mindre bedrifter. Det er fuldstændig uacceptabelt, og vi vil i Større Jordbrug arbejde indædt for at vende den del af forslaget.

Forslaget fra Kommissionen inkluderer både elementer om støtteloft og krav om, at medlemslandene skal implementere en omfordeling, således at de første hektarer skal give mest støtte til gavn for de små bedrifter.

  • Støttelofter

Allerede ved en støttesats på 60.000 euro vil man begynde at skære i støtten, og loftet vil være på 100.000 euro. Dog vil man kunne fradrage lønudgifter.

  • Krav om omfordeling

I forslaget beskrives, at der sættes krav om omfordeling af hektarstøtten. Det vides endnu ikke på hvilket niveau, men Større Jordbrug har tidligere regnet på et forslag, som betød et tab i støtten på 63.000 kr. pr. år for et plantebrug på 500 ha.

Alt i alt er det for Sektionen for Større Jordbrug et uacceptabelt forslag som Kommissionen har offentliggjort, og vi vil arbejde for at ændre det. Der må være lighed for loven, og hvis man virkelig vil implementere støttelofter og omfordeling af hektarstøtten, ender man bare med, at vi deler vores ejendomme op i bidder. Og det betyder jo bare, at vi sender landmandens penge videre til jurister og revisorer.

Vi har vores argumenter på plads og vil arbejde fokuseret for, at Landbrug & Fødevarer også vil kæmpe for os på disse punkter. Samtidig – og lige så vigtigt – vil Sektionen for Større Jordbrug tage til Bruxelles og give European Landowners (ELO) opbakning og vores klare mandat til at påvirke direkte i Bruxelles. Et arbejde som er igang, og som kræver vi presser på hele tiden.

Frederik Lüttichau

Formand for Sektionen for Større Jordbrug