Præcisionsjordbrug

Uacceptabelt med EU-krav om støttelofter

EU-Kommissionen fremlagde i går sit udspil for den kommende reformperiode fra 2021 til 2027. Udspillet indeholder krav om støttelofter på hektarstøtten.

Det fremgår blandt andet af udspillet, at der i den fælles landbrugspolitik skal skæres med 5 pct. Det kan man jo mene om, hvad man vil. Og i Større Jordbrug har vi en klar holdning om, at landbrugsstøtten på sigt skal afskaffes, men det skal selvfølgelig ske i et tempo, som sikrer vores konkurrenceevne på verdensmarkedet.

Hvad værre er, at Kommissionens budget afslører, at der vil komme krav til medlemslandene om at lægge et loft på landbrugsstøtten for større landbrug, eller at medlemslandene skal indføre en model, hvor støtten gradvist aftager efter bedriftens størrelse.

- ”Det er fuldstændig uacceptabelt, hvis Danmark tvinges til at graduere hektarstøtten og forskelsbehandle på baggrund af bedriftens størrelse. Det vil blot betyde, at man deler større enheder op i mindre, og den slags idioti har vi prøvet før. Vi vil fra Større Jordbrugs side ikke acceptere dette, og vi har aldrig forestillet os, at EU's landbrugspolitik skulle tvinge medlemsstaterne mod en ineffektiv strukturudvikling. Hele EU har behov for, at vi bliver konkurrencedygtige på verdensmarkedet, og det kan ikke passe, at man i Bruxelles skal straffe mig for at have en størrelse, som gør min produktion konkurrencedygtig.”

- ”I Sektionen for Større Jordbrug vil vi arbejde for, at L&F’s stemme opretholder vores politik på dette område, og at L&F’s holdning bliver klar og tydelig og fremgår øverst i høringssvaret. Der er rigtig mange støttekroner på spil, men jeg tror faktisk ikke, at danske planteavlere er helt klar over konsekvensen, hvis støtten gradueres. Vi har tidligere regnet på, at regler om omfordeling ville betyde et nettotab på 63.000 kr. om året for et større jordbrug. Det er dog klart, at der på den anden side af bordet er mindre brug, som nyder godt af en omfordeling, og som vil argumentere modsatrettet. Derfor har vi brug for fuld opbakning fra alle.”

- ”I Større Jordbrug vil vi desuden øve vores indflydelse i European Landowners' Organization, som har et stort netværk og indflydelse i Bruxelles. Vi vil selvfølgelig minde dem om vores standpunkter – blandt andet senere på året, hvor Udvalget for Større Jordbrug tager til Bruxelles. Det er vigtigt, at vi er konstruktive og løsningsorienterede i vores tilgang til, hvordan EU's landbrugspolitik skal indrettes, og her er European Landowners' Organization for os den helt rigtige partner.”       

Frederik Lüttichau

Formand for Sektionen for Større Jordbrug