Præcisionsjordbrug

Invitation til møde om udsætningsforliget og biotopplaner

Bæredygtig Jagt inviterer den 9. maj til dialogmøde om udsætningsforliget og de nye biotopplanregler.

Mødet vil give en mulighed for at høre nærmere om både baggrunden for forliget samt drøfte den fremadrettede indsats i forhold til udsætning. 

Større Jordbrug opfodrer alle med interesse for udsætning og biotopplaner til at deltage i mødet.

Invitationen og program kan se her. Deltagelse koster 150 kr. og tilmelding sker via dette link:

http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/o3tury/token/xi0v