Præcisionsjordbrug

Hvad vælger du - Præcisionsjordbrug eller efterafgrøder?

Landbrugsstyrelsen har netop lanceret en ny pilotprojektordning om præcisionslandbrug. De 20 landmænd, der vil indgå i ordningen, får mulighed for at anvende præcisionslandbrug som alternativ til pligtige efterafgrøder. Frist for ansøgning til ordningen er 8. februar.

Producerer du korn eller raps, kan du ansøge om at anvende præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder til helt eller delvis at opfylde dit efterafgrødekrav for planperioderne 2018/19 og 2019/20.

Du kan søge om at deltage i pilotprojektordningen ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet senest d. 8. februar 2018 til Landbrugsstyrelsen. Du kan finde ansøgningsskemaet og vejledningen til ordningen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Her kan du også læse mere om betingelserne for at deltage i pilotprojektordningen og de konkrete tiltag.

Pilotprojektordningens formål

Pilotprojektordningen har til formål at indsamle viden om, hvorvidt en præcis behovsfastsættelse og gradueret tildeling af gødning kan medføre positive miljøeffekter og samtidig være en økonomisk gevinst for landmanden. I de to planperioder pilotprojektordningen løber er det hensigten, at både styrelsen og de tilmeldte landmænd  kan opnå erfaring f.eks. med hvordan anvendelsen af teknologier kan dokumenteres og administreres, og hvordan dokumentationen for de enkelte teknologiers og metoders miljøeffekt kan indsamles. Erfaringerne fra ordningen vil indgå i den efterfølgende  vurdering af, hvordan præcisionslandbrug kan blive et fremtidigt virkemiddel.

For Sektionen for Større Jordbrug er denne ordning startskuddet til implementering af balanceregnskaber, og vi er meget tilfredse med at ordningen nu er besluttet. En ordnings som i særdeleshed henvender sig til vores medlemmer. 

Orienteringsmøder om ordningen:

  • Landbrugsstyrelsen og SEGES inviterer til orienteringsmøde om pilotprojektordningen den 10. januar kl. 12:00 – 15:45 i Landbrugets Hus i Horsens. Du kan se programmet her
  • Landbrugsstyrelsen orienterer endvidere om pilotprojektordningen ved Landbrugsseminarerne d. 23. januar, Comwell Rebild Bakker, d. 24. januar, Vingsted Hotel og Konferencecenter og d. 25. januar,  Ringsted Kongrescenter. Se mere om tid, sted og program her.