Vi tager klart afstand fra ulovlige handlinger!

Mange af vores medlemmer i Større Jordbrug driver professionelle jagtvæsener og har dygtige medarbejdere ansat til at håndtere jagt og udsætning af fuglevildt på en ansvarlig og bæredygtig måde. Derfor er det meget trist, når enkelte brodne kar overtræder loven.

I går kom det frem i medierne, at der er fundet en ulovlig rovfuglefælde med levende lokkefugle på et sjællandsk gods. Dette er på alle måder en tragisk og helt uacceptabel sag, som vi fra Større Jordbrug tager meget klart afstand fra. Forsætlige overtrædelser som den aktuelle kan ikke undskyldes, og det er vigtigt, at sagen bliver efterforsket, og at den ansvarlige kommer til at stå til regnskab for sine handlinger.

Mange af vores medlemmer i Større Jordbrug driver professionelle jagtvæsener og har dygtige medarbejdere ansat til at håndtere jagt og udsætning af fuglevildt på en ansvarlig og bæredygtig måde. Derfor er det meget trist, når enkelte brodne kar overtræder loven. Ikke kun for den ejendom, som overtrædelsen sker på, men også for alle os andre, som uforvarende risikerer at blive sat i samme bås. En sag som den aktuelle kan være med til at sætte jagt og udsætning i et rigtig dårligt lys og giver desværre næring til en række fordomme.

Jeg tror, at alle kan være enige om, at vi som ejere i sidste ende har et moralsk ansvar for de ting, der foregår på vores ejendomme. Selvom man som ejer selvfølgelig ikke kan holdes ubetinget ansvarlig for fx en jagtlejers eller en ansats handlinger, så er det alligevel op til os at være opmærksomme på, hvad der sker på vores ejendomme og være parat til at håndtere sagerne, hvis de opstår.

Der er ingen tvivl om, hvis politiets efterforskning af den aktuelle sag viser, at der er basis for at rejse en straffesag, så skal det have konsekvenser for den ansvarlige. Om de straffe, der er inden for rammerne af loven i dag, er tilstrækkelige, er jeg åben for en drøftelse af. Det helt centrale er, at vi kommer den slags lovovertrædelser til livs.

Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre alle medlemmer af Større Jordbrug til at være ekstra opmærksomme på, hvad der sker på deres ejendomme, således at vi alle sammen er med til at sikre et godt omdømme.

Frederik Lüttichau,
Formand for Større Jordbrug