Indmeldelse

Medlemstype

Alle priser er ekskl. moms.

Ejendommens størrelse (A-medlemmer)

Navn/kontaktperson
Ejendom/virksomhed
CVR-nummer (A-medlemmer)
Adresse
Postnr
By
Email nyhedsbrev
Email faktura
Mobilnummer
Medlemskab af landboforening
Medlemskab af tolvmandsforening
Samtykke

Spamsikring
Indtast første bogstav i ordet "Bortforpagtning"