Udvalget for Større Jordbrug

Sektionen for Større Jordbrugs bestyrelse, Udvalget for Større Jordbrug, består af syv medlemmer.

Formanden for Udvalget for Større Jordbrug sidder i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer og varetager herudover sammen med de øvrige medlemmer af Udvalget en række vigtige udvalgsposter som repræsentant for både Landbrug & Fødevarer og for Sektionen for Større Jordbrug. På denne måde opnås en bred erhvervspolitisk indflydelse.

Udvalget for Større Jordbrug vælges på Årsmødet:

 

Formand

Helle Reedtz-Thott

Gavnø Gods

Gavnø 2

4700 Næstved

E-mail: hrt@gavno.dk

 

Næstformand

Peter Bech

Valdbygaard Gods

Valdbygaardsvej 94

4200 Slagelse

E-mail: valdbygaard@valdbygaard.dk

 

Udvalgsmedlemmer

Anita Halbye

Høvdingsgaard

Kalvehavvej 29 101

4735 Mern

Mobil: 4054 7014

E-mail: anita@halbye.dk

 

Christian Sehestedt Juul

Ravnholt Gods

Ravnholtvej 57

5853 Ørbæk

Telefon: 6267 1002

Mobil: 4081 8057

E-mail: csj@ravnholt-gods.dk

 

Kristian Lundgaard-Karlshøj

Ausumgaard

Holstebrovej 101

7560 Hjerm

Telefon: 9745 4411

Mobil: 2395 6511

E-mail: kristian@ausumgaard.dk

 

Nicolas de Bertouch-Lehn

Lungholm Gods

Rødbyvej 24

4970 Rødby

Mobil: 2811 2226

E-mail: nbl@lungholm.dk

 

Poul Henrik Prahl

Smakkerup Gods

Ærtebjergvej 2

4400 Kalundborg

Mobil: 2878 5888

E-mail: prahl@telekom.dk