Udvalget for Større Jordbrug

Formanden for Udvalget for Større Jordbrug sidder i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer og varetager herudover sammen med de øvrige medlemmer af Udvalget en række vigtige udvalgsposter som repræsentant for både Landbrug & Fødevarer og for Sektionen for Større Jordbrug. På denne måde opnås en bred erhvervspolitisk indflydelse.

Udvalget for Større Jordbrug vælges på Årsmødet:

 

Formand

Christina Ahlefeldt-Laurvig

Oreby & Berritzgaard Gods

Orebygaard 16

4990 Sakskøbing

Telefon: 5470 2087

Mobil: 2370 6908

E-mail: christina@hage.com

 

Næstformand

Søren Wümpelmann Juhl

Skaarupgaard Gods

Skaarupgårdvej 101

8520 Lystrup

Mobil: 2537 4048

E-mail: swj@skaarupgaard.dk

 

Udvalgsmedlemmer

Anita Halbye

Høvdingsgaard

Kalvehavvej 29 101

4735 Mern

Mobil: 4054 7014

E-mail: anita@halbye.dk

 

Christian Holck

Næsbyholm-Bavelse Gods

Skovridervej 11B, Bavelse

4171 Glumsø

Mobil: 2268 7514

E-mail: ch@naesbyholm.dk

 

Christian Sehestedt Juul

Ravnholt Gods

Ravnholtvej 57

5853 Ørbæk

Telefon: 6267 1002

Mobil: 4081 8057

E-mail: csj@ravnholt-gods.dk

 

Kristian Lundgaard-Karlshøj

Ausumgaard

Holstebrovej 101

7560 Hjerm

Telefon: 9745 4411

Mobil: 2395 6511

E-mail: kristian@ausumgaard.dk

 

Nicolas de Bertouch-Lehn

Lungholm Gods

Rødbyvej 24

4970 Rødby

Mobil: 2811 2226

E-mail: nbl@lungholm.dk