Tilmeld dig som bivenlig landmand

Det er gratis at tilmelde sig, og når du tilmelder dig, er du med til at vise, at danske landmænd gerne vil gøre en ekstra indsats for at passe på bierne og på naturen.

Naturtiltag på vores ejendomme skal gøres mere synlige

Tilmeld dig som bivenlig landmand!

Landbruget er en helt central aktør i forbindelse med bevaring og forbedring af naturen. Det er på vores ejendomme, at mange af de værdifulde naturarealer i dag findes og forvaltes.

I vores medlemskreds er der tradition for at give plads til naturen. Vi dyrker store landbrugsarealer, men har samtidig en interesse i natur, og vores medlemmer har i mange sammenhænge gjort særlige tiltag for bevaring af naturværdierne. Det skal vi vise vores omverden.

Større Jordbrug går forrest

I 2016 gik vi ind i Operation Pollinator, som gik ud på at så blomsterstriber med særlige arter til gavn for bier og andre bestøvere. Dette arbejde bredte sig, og sidste år søsatte L&F kampagnen ”Bivenlig”, hvor man har beskrevet 10 enkle råd til, hvordan man som landmand kan gøre en positiv forskel i forhold til bierne.

Man kan altid gøre mere, men hovedparten af vores ejendomme lever allerede op til flere af tiltagene, for eksempel at bevare og etablere småbiotoper, etablere blomsterstriber, lade gamle træer stå m.v. Læs om de 10 bivenlige anbefalinger her.

Vi skal vise, hvad vi allerede gør

I Sektionen for Større Jordbrug har vi en ambition om, at så mange som muligt af vores medlemmer tilmelder sig kampagnen ”Bivenlig”.

Det er gratis at tilmelde sig, og når du tilmelder dig, er du med til at vise, at danske landmænd gerne vil gøre en ekstra indsats for at passe på bierne og på naturen.

Du vælger selv, hvilke bivenlige tiltag du laver på din ejendom. Selv en lille indsats kan gøre en positiv forskel. Når du tilmelder dig, vil du få tilsendt L&F’s anbefalinger til bivenlige tiltag. Du får også et flot skilt, som du kan sætte op på din ejendom, og en bumpersticker til bilen eller traktoren. På den måde kan du være med til at sprede det bivenlige budskab og forhåbentlig inspirere kollegaer og venner til også at bakke op om indsatsen.

Link til tilmeldingsside.