Vinterseminar 2021

Sektionen for Større Jordbrug har tradition for at afholde seminar over to dage i januar/februar i forlængelse af sektionens årsmøde.

Foto: Prikken Design for Landbrug & Fødevarer

Vi har sammensat et helt fantastisk program under temaet "Fremtidens landbrug", som vi har glædet os til at præsentere for publikum. Men set i lyset af den nuværende COVID-19-situation har vi vurderet, at det desværre ikke vil være forsvarligt at fortsætte planlægningen af seminaret til vinter.

Vi har derfor valgt, at vinterseminaret 2021 udskydes. Vi undersøger nu mulighederne for at afholde samme seminar i forårs- og sommermånederne og vender tilbage med information til vores medlemmer og andre interesserede, så snart vi har en plan klar.