Stormøde om vandløb

INVITATION TIL STORMØDE 29. februar 2020, kl. 13.00-16.00, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Foto: Colourbox

Mange parcelhusejere, sommerhusejere og landmænd oplever dagligt kampen mod de massive mængder

vand, som ikke i tilstrækkeligt omfang bliver håndteret af myndighederne. Der er brug for, at de tager deres

ansvar omkring vandløbene alvorligt, og sikrer bedre mulighed for gennemstrømning. Derfor indkalder

Landbrug & Fødevarer, Danske Vandløb samt Ålauget GST - Gudenåen - Silkeborg - Tange Sø til stormøde

om de massive oversvømmelser, som vi ser landet over.

Mød op og deltag i debatten den 29. februar på Hotel Pejsegården i Brædstrup kl. 13.00.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning.

Tilmeld dig her!