Årsmøde 2021

Mandag 1. februar 2021 kl. 10-12 inviteres medlemmerne til Sektionen for Større Jordbrugs ordinære årsmøde. Årsmødet afholdes online af hensyn til COVID-19-forholdsregler.

Foto: Kathrine Steenbuch Krabbe

Referat

Se referat fra Sektionens for Større Jordbrugs årsmøde 1. februar 2021 her 

Tilmelding
Du kan tilmelde dig Sektionen for Større Jordbrugs årsmøde allerede nu.
Når du har tilmeldt dig, vil dit link til deltagelse i ugen op til årsmødet blive sendt til dig på den e-mail, vi har registreret under dine medlemsoplysninger.

Bech-Bruun, Bridgestone og Yara er sponsorer for årsmødet

Bech Bruun er sponsor for Sektionen for Større Jordbrugs årsmøde 2021     Bridgestone er sponsor for Sektionen for Større Jordbrugs årsmøde 2021   Yara er sponsor for Sektionen for Større Jordbrugs årsmøde

 

Ny måde at mødes på
Det er første gang, vi afholder årsmøde online, og jeg håber, at muligheden for at deltage ved årsmødet hjemmefra vil tilskynde endnu flere til at deltage. Vigtigst er som altid, at vi får en konstruktiv og god debat, og at Udvalget for Større Jordbrug hører medlemmernes input til sektionens politiske arbejde.

Vi sørger for at arrangere et årsmøde, hvor du som medlem har mulighed for at byde ind med kommentarer og spørgsmål, og planlægger en spændende dag med aktuelle indslag.

Med venlig hilsen og vel mødt

Christina Ahlefeldt-Laurvig
Formand for Sektionen for Større Jordbrug

 

Dagsorden for årsmødet

Velkomst v. formand for Sektionen for Større Jordbrug

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Udvalget for Større Jordbrugs beretning og efterfølgende debat
 4. Fremlæggelse af regnskaber 2020
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2021
 6. Valg af medlemmer til Udvalget for Større Jordbrug
  Frist for opstilling 17. januar
 7. Valg af to revisorer til Tolvmandsforenin­gernes Grundfond
 8. Indlæg ved Landbrug & Fødevarer
 9. Indkomne forslag
  Send video på et minut med motivation for dit forslag senest 18. januar
 10. Eventuelt

Læs mere om årsmødet
Malthe C. Holst genopstiller ikke til Udvalget for Større Jordbrug
Stil op til Udvalget for Større Jordbrug
Hvordan stiller jeg forslag til årsmødet?
Send dine spørgsmål til debatten med Søren Søndergaard og Morten Boje Hviid