Møder om Mærkningsordningen - 6. og 7. sept. 2016

Forhandlingerne om det kommende udsætningsforlig for fjervildt står for døren. Sammen med Danmarks Jægerforbund og Dansk Skovforening inviterer Sektionen for Større Jordbrug til møder om de kommende forhandlinger og hvad vi kan gøre via mærkningsordningen. Møderne er den 6. og 7. september 2016.

Vildforvaltningsrådet arbejder i denne tid med udredning af det faglige grundlag for det kommende udsætningsforlig. Sektionen for Større Jordbrug deltager aktivt i dette arbejde dels gennem deltagelse i Vildforvaltningsrådet arbejde, dels via mærkningsordningen i Bæredygtig Jagt.

Vi ønsker at stå så stærkt som muligt i forhold til de kommende forhandlinger om udsætningsforliget. Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektionen for Større Jordbrug mener, at mærkningsordningen er et initiativ, som bidrager til en positiv opfattelse af udsætning af vildt og vil være et proaktivt element i forhandlingen om udsætning.

Foreningerne vurderer derfor, at det vil være gavnligt, at flere ejere med biotopplaner deltager i den nye mærkningsordning for fuglevildt. Vi vil gerne motivere dette nærmere og drøfte indholdet og den politiske strategi direkte med de bidragydere og foreningsmedlemmer, som mærkningsordningen er relevant for.

Foreningsformændene inviterer derfor til møder:

6. september 2016 Holmegaard Gods kl. 13.00 – 15.00
Holmegaardsvej 71
(Skovridergården)
4684 Holmegaard

6. september 2016 Søholt Gods kl. 16.30 – 18.00
Søholtvej 51
4930 Maribo

7. september 2016 Lykkesholm Gods kl. 10.00 – 12.00
Lykkesholmvej 20
5853 Ørbæk

7. september 2016 Rohden Gods kl. 13.30 – 15.30

Rohdenvej 4
7140 Stouby

7. september 2016 Danmarks Jægerforbund kl. 17.30 – 19.30

Molsvej 34
8410 Rønde

Tilmelding

Tilmelding til møderne med angivelse af, hvilket møde man ønsker at deltage i, bedes foretaget til Ingelise Andersen, ia@skovforeningen.dk senest 31. august 2016. Deltagerantallet er begrænset til 20 personer til hvert møde.

Med venlig hilsen

Claus Lind Christensen
Niels Reventlow
Frederik Lüttichau