Henholdsvis 5. og 6. juli er det muligt at se og høre om de etablerede bivenlige blomsterstriber.

Henholdsvis 5. og 6. juli er det muligt at se og høre om de etablerede bivenlige blomsterstriber.

Flere af Større Jordbrugs medlemmer har i år valgt at indgå i pilotordningen for Operation Pollinator, hvor Syngenta sponserer frøblandingen og rådgivning ved etablering af blomsterstriber. I 2017 starter ordningen for 11 bedrifter. Erfaringer fra den første sæson samles op ved markbesøg på henholdsvis Søholt Gods og Møllerup Gods.

Onsdag den 5. juli 2017 kl. 13.30. Møllerup Gods, Rønde. Mødested: Ved flagstangen, Møllerupvej 24-26.
Torsdag den 6. juli 2017 kl. 13.30. Søholt Gods, Maribo. Mødested: Ved hovedbygningen.

Formålet med Operation Pollinators er at etablere bivenlige blomsterstriber i marker for at øge biodiversiteten for særligt bestøvende insekter og derved også forbedre produktionsmulighederne i området. Samtidig har sådanne blomsterstriber en stor signalværdi i forhold til lokalsamfundet, hvor vi gerne vil signalere, at vi er en del af et bæredygtigt landbrug med miljømæssig balance. Vores mål er at brede ordningen ud, således at endnu flere ønsker at deltage i de kommende år.
På de ovenfor annoncerede markbesøg vil man få mulighed for at drøfte, hvorledes man sikrer en god etablering af frøblandingerne. Syngenta vil deltage med deres internationale eksperter, som kan give gode råd om ordningen og fortælle om projektets fordele m.v. Herunder vil vi også drøfte mulighederne for at kommunikere omkring ordningen i sit lokalsamfund via fx skilte.

Deltagelse
Deltagelse er frit for alle medlemmer i Sektionen for Større Jordbrug. Du kan tilmelde dig via sekretariatet senest den 3. juli på telefon 3339 4659 eller via e-mail til imm@lf.dk.

Med venlig hilsen
Sektionen for Større Jordbrug