Dialogmøder rundt i landet 2017 - Billeskov

Syd- og Østjylland - 7. marts, Møllerup Gods, Rønde Midt- og Vestjylland - 31. maj, Ausumgaard, Hjerm Fyn - 28. august, Billeskov, Årup Nordjylland - 2. oktober, Vrejlev Kloster, Vrå

Det næste dialogmøde i 2017 afholdes mandag den 28. august kl. 14.30-18 hos Bendt Wedell på Billeskov, Billeskovvej 9, 5560 Årup.

Meningen med møderne er at få en drøftelse af Sektionen for Større Jordbrugs erhvervspolitiske arbejde. Vi vil gerne have en dialog om, hvordan vi bedst fremmer de større jordbrugs dagsorden, og det er vigtigt at høre, hvad du mener, vi skal sætte fokus på i den kommende tid.

Invitation til møderne vil blive sendt direkte til medlemmerne.

Udvalget for Større Jordbrug